És bo que l’alumne aprengui aquesta llengua estrangera d’una forma natural, començant des de petits i que l'aprenentatge sigui ric i immersiu.

English icons

Aprendre idiomes en edats primerenques és molt beneficiós per als infants ja que desenvolupa la seva competència lingüística i, d’aquesta manera, assimilen millor altres llengües (inclosa la materna), fet que ajuda al seu desenvolupament intel·lectual.

Des de primer curs d'educació primària, incorporem una assignatura curricular en anglès, per tal d’afavorir aquest aprenentatge.

A l'etapa d'educació infantil els alumnes comencen descubrint nou vocabulari i expressions a través d'imatges, jocs, contes i cançons. S'acostumen al so de la llengua i fan una inmersió mitjançant activiats dinàmiques. La metodologia d'aprenentatge es basa en despertar l'interés per la comunicació en la llengua anglesa mitjançant experiències positives i plaents per als infants.

A l'etapa d'educació primària l’aprenentatge de l'anglès com a llengua estrangera s'organitza en agrupaments d'hores lectives flexibles, per garantitr una atenció més individualitzada.

Paral·lelament a les hores curriculars dedicades a aquesta assignatura, s’ofereix en les hores de lliure disposició “Conversa en anglès”, impartida per la mestra titulada i un auxiliar de conversa que té l’anglès com a llengua nativa.