Educació infantil (de 3 a 6 anys)

Educació emocional

A La Salle Gràcia hem iniciat aquest programa com a escola pilot.

Educació emocional

Com defineix Rafael Bisquerra l’educació emocional és “un procés educatiu, continuat i permanent, que pretén potenciar el desenvolupament emocional com a complement indispensable del desenvolupament cognitiu, constituint ambdós els elements essencials del desenvolupament de la personalitat integral. Per això es proposa el desenvolupament de coneixements i habilitats sobre les emocions amb l’objectiu de capacitar l’individu per afrontar millor els reptes que es plantegen en la vida quotidiana. Tot això té com a finalitat augmentar el benestar personal i social”. (Bisquerra, 2000)

L’ensenyament que deixa petjada no és el que es fa de cap a cap sinó de cor a cor

Howward G. Hen

En cursos anteriors des de l’Agència de Salut Pública es va dissenyar un programa sobre educació emocional en el qual l’escola hi va col·laborar.

Educació emocional

A La Salle Gràcia hem iniciat aquest programa com a escola pilot. A través de diverses activitats treballem diferents aspectes de les emocions fent que els nostres infants en prenguin consciència, sàpiguen identificar-les, tant les pròpies com les dels altres, comprendre la seva complexitat i regular-les de forma adequada.

Educació emocionalLogo La Salle

    La Salle Gràcia

  • Plaça del Nord, 14
    08024 Barcelona
  • Telèfon 93 292 21 18


Has trobat aquesta informació a www.lasallegracia.cat/estudis/infantil/projectes-infantil/educacio-emocional

© 2018 La Salle Gràcia. Tots els drets reservats.