El programa FAIG continua tota la seqüència de programes iniciada a infantil i a primària i té com a objectiu millorar el treball cooperatiu i el treball de les intel·ligències múltiples.

PROGRAMA DESTÍ LA SALLE CATALUNYA

Desenvolupament i ESTImulació de les intel·ligències de l’alumne

1r
2n
3r
4t

etapA subprogrames Continuïtat destí aprenenTatge Ulisses xarxes activA ciRcuits

XARXES NEURONALS (bits)

 • Sessions: 2
 • Durada: 10 min.
 • Periodicitat: Diària

FAIG

El programa Faig és un marc metodològic innovador a secundària. És una oportunitat de canvi en la organització dels continguts, en la metodologia, en la manera de fer les classes, en el clima de les relacions...

El programa s’estructura en dos projectes que es desenvolupen durant l’ESO. El primer projecte es projecta amb un caire científic, i el segon, s’enfoca a una vessant més humanística.

A 4t d’ESO aquest projecte s’orienta cap a l’aprenentatge-servei, de manera que es pretén que el projecte que es desenvolupa a l’aula faci alhora un servei a la societat tot intentant ajudar els més necessitats.

El projecte FAIG ha d’ajudar a l’alumne a ser:

 • Innovador
 • Crític.
 • Creatiu.
 • Emprenedor.
 • Flexible.
 • Comunicador.
 • Gestor del coneixement./li>
 • Gestor de la tecnologia.

També vol contribuir a generar un nou conjunt de competències, molt relacionades amb la gestió del canvi i el protagonisme humanista i emocional que el caracteritza.

En la seva vessant pràctica, el projecte FAIG ajuda a:

 • Interioritzar els continguts d’aprenentatge proposats.
 • Deduir les millors estratègies per a la solució de problemes.
 • Ser capaços de desenvolupar processos reflexius que siguin un reflex de la seva capacitat per transferir el coneixement a pensament.
 • Ser capaços de trascendir a les situacions estàndards a l’aula, tot aplicant de forma eficaç el seu coneixement a situacions reals.