Este contenido no tiene traducción al castellano. Se muestra a continuación la versión en catalán.

El batxillerat és una etapa no obligatòria que s'inicia en acabar l'educació secundària obligatoria (ESO). Consta de dos cursos acadèmics: 1r y 2n de Batxillerat.

Itineraris

Les tres modalitats de batxillerat ofereixen sis itineraris orientats als estudis universitaris i les seves sortides professionals.

Modalitat de ciències i tecnologia

 • Itinerari 1: Ciències
 • Itinerari 2: Tecnologia

Modalitat d'humanitats i ciències socials

 • Itinerari 3: Ciències Socials
 • Itinerari 4: Humanitats

Modalitat d'arts (arts plàstiques, visuals i disseny)

 • Itinerari 5: Arts 1
 • Itinerari 6: Arts 2

Itinerari 1: Ciències.

Orientació Universitària: ESTUDIS BIOSANITARIS: medicina, infermeria, biologia, etc.

En aquesta via les matèries centrals serien les relacionades amb la Biologia i la Química. Les Matemàtiques serien utilitzades com a matèria instrumental i auxiliar.

Batxillerat científic a La Salle Gràcia

Tal com deixa intuir el seu nom, les sortides recomanables d’aquest itinerari es situarien en l’àmbit dels estudis de la branca sanitària (biotecnologia, ciències ambientals, fisioteràpia, infermeria, medecina, biologia, farmàcia, nutrició humana i dietètica ...). També és un itinerari a realitzar per tots els interessats en les ciències experimentals, química, geologia, etc. És un itinerari adient per aquells alumnes que es vulguin encaminar a un Cicle Formatiu de Grau Superior de l’àmbit sanitari.

Itinerari 2: Tecnologia

Orientació Universitària: ESTUDIS TÈCNICS: enginyeria, arquitectura, etc.

Aquesta és la via tecnològica. Les sortides més adequades són determinades carreres tècniques com ara les enginyeries informàtiques, de telecomunicacions, arquitectures tècnica i superior, i la majoria d’enginyeries i enginyeries tècniques. També es pot accedir a Cicles Formatius de Grau Superior de tipus Tècnic.

Itinerari 3: Ciències Socials

Orientació Universitària: ESTUDIS SOCIALS: dret, economia, etc.

Es tracta d’un itinerari vertebrat bàsicament a partir de les matèries de Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials i d’Economia de l’Empresa. Aquesta darrera matèria incorpora molts continguts que fan referència a la vida quotidiana de l’empresa, com ara els referents a comptabilitat o màrqueting.

Les sortides més recomanables d’aquest itinerari són cap a les carreres d’àmbit econòmic i empresarial (economia, administració i direcció d’empreses, ciències empresarials), tot i que el ventall de sortides universitàries que permet és molt més ample.

Itinerari 4: Humanitats

Orientació Universitària: ESTUDIS HUMANÍSTICS: filologia, història, etc.

Aquest seria l’itinerari de lletres pures, orientat a aquells alumnes que volen completar una formació acadèmica orientada a estudis filològics, d’història, etc. El llatí és la matèria principal de l’itinerari, que es completa amb matèries de modalitat d’un sol curs, a més de les dues matèries optatives compartides amb l’especialitat de ciències socials.

Itineraris 5 i 6: Arts

Orientació Universitària: ESTUDIS ARTÍTICS: Belles Arts, etc.

Batxillerat científic a La Salle Gràcia

Itineraris artístics, en els quals es podrien combinar tres matèries de modalitat de 1r curs i tres matèries de modalitat de 2n curs, de tal manera que s’adapti a les necessitats de l’alumne de la millor manera possible. A més, les quatres hores setmanals restants es podrien completar amb una altra matèria de modalitat artística, o bé amb les dues matèries optatives compartides amb la modalitat d’humanitats i ciències socials.

Modalitats de Batxillerat a La Salle Gràcia

Taules de matèries per curs

1r curs de batxillerat

Matèria Caràcter Horas setmanals
Llengua castellana Comuna 2
Llengua catalana Comuna 2
Llengua anglesa Comuna 3
Filosofia y ciutadania Comuna 2
Educació Física Comuna 2
Cultura científica (Ciències per al món contemporani) Comuna 2
Religió Optativa 2
Tutoria grupal Comuna 1
Modalitat de ciències y tecnologia
Matemàtiques I Modalitat 4
Física I Modalitat 4
Química I Modalitat 4
Biologia I Modalitat 4
Dibuix Tècnic I Modalitat 4
Modalitat d'humanitats y ciències socials
Matemàtiques de les CCSS I Modalitat 4
Llatí I Modalitat 4
Economia de l’empresa I Modalitat 4
Història del món contemporani Modalitat 4
Literatura universal Modalitat 4
Psicologia Optativa 2
Taller de llengua Optativa 2
Alemany Optativa 2
Modalitat de arts
Història y fonaments de l’art I Modalitat 4
Dibuix Artístic I Modalitat 4
Volum I Modalitat 4
Cultura Audiovisual I Modalitat 4

2n curs de batxillerat

Matèria Caràcter Horas setmanals
Lllengua castellana Comuna 2
Llengua catalana Comuna 2
Llengua anglesa Comuna 3
Història de la filosofia Comuna 3
Història d’Espanya Comuna 3
Tutoria grupal Comuna 1
Modalitat de ciències y tecnologia
Matemàtiques II Modalitat 4
Física II Modalitat 4
Química II Modalitat 4
Biologia II Modalitat 4
Dibuix tècnic II Modalitat 4
Modalitat d'humanitats y ciències socials
Matemàtiques de les CCSS II Modalitat 4
Llatí II Modalitat 4
Economia de l’empresa II Modalitat 4
Geografia Modalitat 4
Literatura catalana Modalitat 4
Sociologia Optativa 2
Taller de llengua Optativa 2
Alemany II Optativa 2
Modalitat d'arts
Història y fonaments de l’art II Modalitat 4
Dibuix Artístic II Modalitat 4
Disseny Modalitat 4
Cultura audiovisual II Modalitat 2
Animació y disseny Optativa 2

Els nostres trets diferencials

Alguns motius pels quals és important venir a informar-se de la nostra oferta formativa (VÍDEO).

MARCA SALLE

El nostre centre és reconegut a nivell mundial, això facilita la inserció laboral, tant en el nostre país com a nivell internacional. Aquest tret diferencial és important ja que és una dada que tindrem al currículum tota la vida.

FORMACIÓ INTEGRAL

No només ens dediquem a la transmissió de coneixements, també formem en valors, hàbits i actituds socials. Les empreses cada vegada busquen més aquests tipus de persones.

SERVEI INDIVIDUALITZAT

Cada persona és única i el tracte personal és la millor eina per treure el màxim potencial de l'alumne, per aquest motiu assignem a cada alumne dos tutors.

 • Tutor acadèmic: t’ajudarà a obtenir el màxim profit dels teus estudis i a conèixer les opcions per seguir estudiant en acabar el cicle.
 • Tutors de pràctiques en empresa: t’ajudarà a enfocar el teu futur professional

GRUPS REDUÏTS

Per poder atendre millor les demandes dels alumnes treballem amb grups reduïts, això incrementa l'èxit escolar. Actualment tenim 20 alumnes en les assignatures de modalitat.

RELACIÓ AMB EL MÓN DEL TREBALL

No hem de perdre de vista l'objectiu principal dels CCFF, la incorporació al món professional. La Salle aposta per portar la realitat de les empreses a l'aula, a través de sortides, xerrades, conferencies... com a complement als coneixements teòrico-pràctics que s'imparteixen a classe.

 • Xerrades de diferents professionals del sector.
 • Visites a empreses, entitats, organitzacions...
 • Tallers dirigits.
 • Xerrades d’orientació professional.
 • Xerrades d’orientació universitària.
 • Visites a acceleradors i incubadores d’empreses.
 • Xerrades d’ex-alumnes on expliquen les seves experiències.

METODOLOGIA DE TREBALL

Volem que els alumnes estiguin motivats i la millor manera és oferir sistemes de treball pràctics i participatius amb metodologies actives, aules de simulació empresarial... LEARNING BY DOING!!

BORSES DE TREBALL (nacional i internacional)

En disposem de tres: la Salle Gràcia, la Salle Universitat (Ramon Llull) i una d'internacional per a poder treballar a l'estranger.

INTERNACIONALITAT

El domini d'idiomes és cada vegada més important. L'escola posa a disposició dels alumnes un auxiliar de conversa per a poder practicar anglès a banda dels estudis del cicle formatiu, de forma gratuïta (5 hores/setmana), a banda dels estudis del cicle formatiu. També fem intercanvis amb diferents països.

Cal remarcar que a banda del mòdul d’anglès es fa un altre mòdul en anglès per tal de reforçar al màxim els idiomes.

TENIM UNIVERSITAT

La Salle Gràcia te Universitat, concretament la Universitat d'Enginyeria i Arquitectura La Salle, pertanyent a la Universitat Ramon Llull. Aquest fet ens dona una sèrie d'avantatges respecte altres centres de formació professional pel que fa als estudis universitaris (convalidacions, preus, instal·lacions, professorat…).

PROFESSORAT ALTAMENT QUALIFICAT

Els professors tenen una àmplia experiència docent i una llarga trajectòria professional en empreses de diferents sectors, i ofereixen uns coneixements propers al món de l'empresa.