Este contenido no tiene traducción al castellano. Se muestra a continuación la versión en catalán.

Hara és un programa educatiu que treballa la interioritat, el lloc on nèixen tots els valors de caràcter propi, i està orientat a educar en la competència d'aprendre a ser. A La Salle Gràcia pensem que, des de l’escola, hem de donar respostes al moment que vivim pensant que eduquem per al futur.

Logo HARA

El programa HARA pretén l’educació de la interioritat, i té com a objectius principals:

 • Ser cada cop més reflexius.
 • Optar amb criteris ètics.
 • Ser capaços d’integrar el silenci a les nostres vides, de manera que poguem obrir-nos a l'alteritat i a la transcendència.
 • Treballar una interioritat que ens mogui al compromís.

El programa s'organitza en sis dinàmiques de treball per trimestre en les quals s'impliquen diferents àrees i/o matèries:

 • Tutoria
 • Educació Física
 • Educació musical
 • Educació Plàstica
 • Llengua catalana
 • Coneixement del Medi
 • Religió
 • La Reflexió del matí

Activitat HARA

Les dinàmiques de treball s’organitzen al voltant de tres blocs amb objectius determinats:

 • El treball corporal: Prendre consciència del “jo” a través de diverses tècniques corporals: respiració, relaxació, jocs…
 • La integració emocional: Aprendre a reconèixer i canalitzar sentiments i emocions.
 • Obertura a la transcendència: Acompanyar vivències humanes: l’amistat, el dolor, la solidaritat… Suscitar experiències que ajudin a descobrir l'apertura de la trascendència.