Noticias

ESO y Bachillerato/Viernes, 6 de mayo de 2022

Alumnes de batxillerat expliquen el Batxillerat Dual a 2n d'ESO

Este contenido no tiene traducción al castellano. Se muestra a continuación la versión en catalán.

Un grup d'alumnes que tot just ha acabat de cursar el Batxillerat Dual explica la seva experiència a l'alumnat de 2n d'ESO.

Alumnes de batxillerat expliquen el Batxillerat Dual a 2n d'ESO

Ja fa uns anys que a La Salle Gràcia oferim al nostre alumnat de 3r i 4t d'ESO l'oportunitat de cursar el Batxillerat Dual, un programa oficial de convalidació internacional que permet cursar el batxillerat dels Estats Units alhora que el d'aquí.

L'objectiu principal del Batxillerat Dual, a part de l'obtenció del títol, és donar als nois i noies l'oportunitat d'assolir una gran autonomia en els estudis, desenvolupar les seves habilitats personals i acadèmiques, i millorar les seves destreses lingüístiques en anglès.

El programa, que normalment s'inicia a 3r d'ESO, atorga una doble titulació: el Títol de Batxillerat i l'American High School Diploma, una titulació reconeguda en totes les universitats del món, i que permet un accés directe a les universitats americanes, sense proves addicionals.

Per a aconseguir el títol, l'alumnat del Batxillerat Dual cursa algunes assignatures pròpies del programa de secundària americà, com ara life management skills o US history. Aquestes matèries s'imparteixen online i en anglès, de manera que suposen un entorn d'immersió lingüística i cultural.

Tot i que cada alumne gestiona el seu temps d'estudi de manera autònoma, a l'escola compten amb un tutor que els acompanya durant tot el procés, resol els seus dubtes i els ajuda a progressar i assolir els objectius del programa. A més, també tenen videoconferències periòdiques amb la coordinadora des d’Estats Units, que els guia en la compleció de les tasques acadèmiques.

Aquesta setmana, el nostre alumnat de Batxillerat Dual ha explicat la seva experiència a l'alumnat de 2n d'ESO. Han parlat, des de les seves vivències, sobre el fet d'estudiar en anglès, el tipus de treballs i exercicis que han hagut de fer, el temps de dedicació que han necessitat i dels suports que han rebut, tant des de l'escola com des dels Estats Units.

Ha estat una xerrada molt interessant, ja que ha donat als nois i noies de 2n d'ESO una perspectiva del programa basada en l'experiència i del punt de vista d'estudiant.