Este contenido no tiene traducción al castellano. Se muestra a continuación la versión en catalán.

A l'etapa de Educació Infantil, la funció dels educadors consisteix bàsicament en oferir la situacions, els estimuls i l'exigencia que permetin als infants construir la seva personalitat, les estructures mentals i el saber, i aportar en el moment adequat una ajuda individualitzada o de grup.

És molt important per a l'infant establir un vincle amb l'adult per tal de desenvolupar les seves capacitats, ja que els hi dóna seguretat, i creiem que aqust vincle es construeix des de la proximitat.

Projecte Pedagògic

En la nostra proposta pedagògica el mestre és la persona que acompanya, estimula, engresca i respecta els diferents ritmes dels infants amb una actitud acollidora, oferint situacions on els infants es senten estimats e importants.

La nostra metodologia educativa es basa en les experiències, les activitats i el joc, en un ambient d'afecte i confiança.

Com aprenem?

  • Explorant mitjançant racons de joc i racons de treball
  • Inician-nos en el treball per projectes
  • Potenciant la psicomotricitat
  • Recolçant-nos en el llenguatge musical

Els racons de joc i els racons de treball

Racons de joc

Creiem que explorar i reproduir el món adult desenvolupa el pensament creatiu.

Oferim un espai de joc simbòlic que explora i reprodueix el món que ens envolta de manera que els infants poden enfrontar-se i resoldre situacions pròpies de la vida quotidiana.

Els racons de treball, per la seva part, ens permeten atendre els diferents ritmes, interesos i capacitats de cadascun dels infants.El treball per projectes

El treball per projectes és una estratègia metodològica integral que es basa a oferir tarees que puguin ajudar als nens i les nenes a pensar, investigar i aprendre dels seus errors i dels seus encerts. Els projectes tenen aplicació en el món real més enllà de l'aula i busquen crear una educació interdisciplinària amb un significat, en comptes de lliçons curtes i aïllades.

En el treball per projectes els alumnes parteixen d'un interès concret o d'una curiositat i sovint no sabem ben bé al principi a on es durà el desenvolupament del projecte. Però s'ha de tenir present que en els projectes el més important és el procès en ell mateix que no pas els results obtinguts.

Psicomotricitat

Els objectius generals en l'etapa d'educació infantil són:

  1. Conèixer el propi cos i les seves possibilitats d'acció.
  2. Relacionar-se amb els altres mitjançant les diverses formes d'expressió i comunicació.
  3. Observar i explorar l'entorn natural, familiar i social.
  4. Adquirir de manera progressiva una autonomia en les seves actituds habituals.

El moviment ens permet conèixer i explorar el món que ens envolta.

Psicomotricitat

Les sessions psicomotrius es basen en el moviment corporal a través de jocs col·lectius, joc individual, joc simbòlic, jocs dirigits, joc lliure... Es treballa el control en el moviment, la coordinació global i segmentària, l'equilibri, l'orientació en l'espai i en el temps, la lateralitat...

No només entren en el joc les capacitats corporals o físiques, sinó també les emocionals, les cognitives i les relacionals.