Este contenido no tiene traducción al castellano. Se muestra a continuación la versión en catalán.

El projecte de Lectura Eficaç fomenta i desenvolupa, de manera especial, aquelles capacitats que intervenen directament en l'acte lector: atenció, comprensió, intuïció, velocitat, habilitat visual, memòria, anticipació, etcètera.

Nens llegint a educació infantil

Desenvolupant aquestes capacitats estem facilitant, no només la lectura, sinó tot el procés global de l'aprenentatge. La lectura eficaç serveix doncs també per prevenir el fracàs escolar que en bona mesura es produeix en edats inicials per una falta de competència lectora.

Nens llegint a la biblioteca

No podem despertar en els infants el plaer de llegir si abans no hem aconseguit d’ells un domini de l’acte lector.

El domini del llenguatge i, especialment, de l'acte lector, són pilars bàsics per a l'educació de les persones. Si els alumnes no aprenen i no gaudeixen llegint, tots els aprenentatges escolars posteriors quedaran seriosament disminuïts.

En aquesta línia, La Salle Gràcia aplica aquest programa propi de Salle Catalunya per l'aprenentatge de la lectura i compta amb uns materials específics dirigits a la consecució de dos objectius bàsics:

  • Desenvolupar la capacitat lectora dels alumnes.
  • Despertar en ells el gust per la lectura.

De manera més específica, el objectiu del programa de lectura eficaç és conèixer el nivell de:

  • Velocitat lectora
  • Comprensió lectora
  • Lectura Eficaç: nombre de paraules llegides i compreses per l’alumne.

Així, per a La Salle, un lector eficaç és un lector que té velocitat lectora, comprèn el que llegeix, recorda bé la lectura i adapta la velocitat i la comprensió lectores al tipus de text que llegeix i a la intenció amb que el llegeix.

Nens llegint a la biblioteca