Este contenido no tiene traducción al castellano. Se muestra a continuación la versión en catalán.

Per això eduquem el nostre alumnat de forma integral, donant una gran importància al treball, a l’esforç i a la convivència entre l’alumnat i el professorat. El nostre objectiu és aconseguir una bona preparació i orientació per a la vida i per als ensenyaments superiors, l’accés a cicles formatius i l’accés a la universitat.

Trets diferencials

 • Xarxa d’escoles La Salle: acció col·laborativa.
 • Vinculació amb la Universitat Ramon Llull.
 • Vinculació amb Cicles Formatius de Grau Superior a la pròpia escola La Salle Gràcia.
 • Equipament multimèdia a totes les aules.
 • Pla d’atenció a la diversitat i seguiment tutorial molt acurat.
 • Sortides escolars i intercanvis amb altres escoles europees.
 • Projecte d’acció social i educació en valors (grup de voluntariat).
 • Excel·lents resultats acadèmics en Batxillerat i PAU, així com un elevat percentatge d’entrada a les primeres opcions d’estudis triats.

Batxillerat a La Salle Gràcia

Acompanyament i orientació

Ajudem l’alumnat a adquirir uns bons hàbits d’organització del temps d’estudi a través de tutories personalitzades. Com a persona, la formació humana es veurà enriquida amb convivències, sortides culturals, excursions, etcètera. L’alumnat obtindrà una formació humana de qualitat i disposarà de tots els mitjans tecnològics i pedagògics. D’aquesta manera, treballem perquè els nostres estudiants estiguin totalment preparats per a assolir les seves fites de futur.

Com a futur estudiant d’estudis superiors, ajudem l’alumne a adquirir uns bons hàbits d’organització del temps d’estudi a través de tutories personalitzades. Com a persona, la formació humana es veurà enriquida amb convivències, sortides culturals, excursions i la possibilitat de participar lliurement en celebracions cristianes. La nostra experiència al servei dels joves ens ha ensenyat a formar persones que accedeixen a la formació superior amb unes grans perspectives d’èxit.

Excel·lents resultats acadèmics i de preparació per a les Proves d'accès a la Universitat:

 • Qualifications 0,5 punts per sobre de la mitjana dels alumnes catalans.
 • Resultats per sobre de la mitjana catalana en 11 de les matèries que impartim.
 • Premi per a la 4ª millor nota de Catalunya a la prova de les PAU de juny de 2015.