Casals d'estiu

Casal d'Estiu 2018

Us informem que a partir del dia 11 de juny iniciarem el procés d’inscripció de les activitats extraescolars que oferim dels del Club Esportiu La Salle Gràcia.

Casals d'estiu

Al Club Esportiu La Salle Gràcia presentem un Casal Multiesport “L’Estiu Esportiu” on a través de diferents activitats ludico-esportives busquem el foment de l’activitat esportiva on aprendran i perfeccionaran diferents esports i activitats, amb uns objectius pedagògics i educatius clars i adaptats a cada edat i nivell.

“L’Estiu Esportiu”, serà l’emblema que es desenvoluparà al llarg del casal. Les diferents modalitats esportives que s’ofereixen com opcions a escollir; Futbol, Bàsquet, Patinatge i Gimnàstica Artística, faran que en funció de la especialitat escollida cada esport es desenvolupi com a principal activitat, ja sigui a nivell d’iniciació o perfeccionament. No obstant és duran a terme activitats conjuntes amb els diferents esports (jocs de presentació, activitats i gimcanes grupals, tallers, sortides...).

Les activitats tindran lloc a les pròpies instal·lacions de l’escola, tant interiors com exteriors: dos patis descoberts (pistes de futbol, bàsquet i patinatge), la sala de judo i la sala de Gimnàstica Artística.

Inscripcions

Aquest curs el funcionament de reinscripció serà com el curs passat via web.

PERIODE 1: període comprès entre el 11 de juny i el 28 de juny

Durant aquest període la inscripció queda oberta a tots els alumnes que ja estan realitzant una activitat aquest any (curs 17-18), i volen continuar fent la mateixa. El Club esportiu garantirà les places a totes els esportistes que aquest curs 17-18 realitzen l’activitat esportiva sempre i quan es realitzi dins els terminis demanats.

Passat aquest període no podem garantir la plaça.

PERIODE 2: període comprès a partir del dilluns 2 de juliol fins a 20 de juliol o fins a exhaurir places.

Durant aquest període la inscripció serà lliure per a nous esportistes que no feien cap activitat amb nosaltres sempre i quan hi hagi places disponibles.

La inscripció es farà on line mitjançant un formualri online:

Després caldrà presentar la documentació sol·licitada abans del 20 de juliol o bé de manera presencial a la recepció del club esportiu: de dilluns a divendres de 16.15 a 20h o bé enviar els documents escanejats a: inscripcions.club.esportiu@gracia.lasalle.cat, sense aquesta documentació la inscripció no serà vàlida.Logo La Salle

    La Salle Gràcia

  • Plaça del Nord, 14
    08024 Barcelona
  • Telèfon 93 292 21 18


Has trobat aquesta informació a www.lasallegracia.cat/club-esportiu/casals

© 2019 La Salle Gràcia. Tots els drets reservats.