Presentació

El nostre objectiu és promoure una formació superior, dinàmica i professional, que ajudi a l’alumne a assolir els coneixements tècnics necessaris i els valors de l’escola, per tal que pugui arribar a ser un excel·lent professional. Amb els cicles formatius de grau superior podem aconseguir això i molt més.

Els cicles formatius de grau superior són estudis oficials i de caire professional de només 2 anys que et permetran accedir al mercat laboral amb garanties d’èxit.

Als cicles formatius superiors el creixement d’alumnes ha estat espectacular en els últims 5 anys degut a l’alta inserció laboral, a les passarel·les directes amb la Universitat i pels avantatges en formació superior com ara les convalidacions.

Els nostres Cicles Formatius de Grau Superior corresponen a les següents àrees: Arquitectura, Gestió empresarial, Tecnologia i Social.

Estem especialitzats en formació professional superior i per tant podem oferir als nostres alumnes de cicles formatius:

 • iconUna experiència en el món educatiu de més de 300 anys, 1.000 escoles, 72 Universitats.
 • iconEl prestigi d'una marca educativa d'èxit reconeguda per les empreses.
 • iconUna formació integral a través de metodologies innovadores i actives.
 • iconOrientació i seguiment professional i personalitzat.
 • iconEmpreses i entitats de primer nivell professional.
 • iconBorsa de treball a nivell professional.
 • iconVinculació directa amb la Universitat Ramon Llull.
 • iconDobles i triples titulacions.
 • iconModalitats d’estudi presencials, semipresencials, online i en DUAL.
 • iconProfessorat qualificat, professional i en actiu dins les seves pròpies empreses.
 • iconFormació complementaria gratuïta en idiomes.
 • iconEstades a l'estranger.