Notícies

Integració Social/Dimecres, 22 de març de 2017

L'alumnat de 2n de cicles d'Integració Social visita el Saló de l'Ensenyament

L'alumnat de 2n de cicles d'Integració Social visita el Saló de l'Ensenyament

El passat dimecres 22 de març, els alumnes de 2n curs del Cicle Formatiu de Grau Superior d’Integració Social de La Salle Gràcia, en el marc de l’assignatura Inserció Sociolaboral, van participar en aquesta gran cita del món educatiu.

La visita es va plantejar contemplant una doble finalitat. La primera, centrada en que els alumnes poguessin recopilar informació que els ajudés a dissenyar la seva propera etapa dins el seu itinerari de formació, majoritàriament centrada en estudis universitaris.

La segona, centrada en proposar als alumnes que realitzessin la visita des de l’òptica del tècnic en inserció laboral que, com a orientador, ha de ser capaç de conèixer diferents eines i recursos, que es troben en el saló, i que li permeten poder ajudar els usuaris a dissenyar els seus projectes professionals.