Notícies

Projectes en edificació/Dimarts, 19 de març de 2019

Visita a l'Escola Politècnica Superior d'Edificació (CCFF Projectes d'edificació)

Dins del programa EscoLab, l'alumnat realitza un taller experimental amb morter de terra i ciment.

Visita a l'Escola Politècnica Superior d'Edificació (CCFF Projectes d'edificació)

EscoLab és una iniciativa de l'Ajuntament de Barcelona que obre les portes dels laboratoris i dels centres de recerca més capdavanters del país a estudiants de batxillerat i cicles formatius. Ofereix l'oportunitat de fer tallers en instal·lacions reals i dialogar amb els investigadors que treballen en l'avenç de la societat.

Dins d'aquest programa, els nois i les noies de 1r de projectes d'edificació van tenir l'oportunitat de visitar el laboratori de materials de l'Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona (UPC). Allà, hi van realitzar un taller que consistia a experimentar com es comporta un morter de terra, variant les proporcions dels seus components: aglomerat, àrid i aigua.

Els morters emprats en construcció tenen dosificacions i consistències diferents, en funció d'on s'han de col·locar. Per tant, és molt important que els i les estudiants aprenguin a mesurar, dosificar i pastar morters.