Notícies

Visita a l'Escola Politècnica Superior d'Edificació (CCFF Projectes d'edificació)

Dimarts, 19 de març de 2019

Dins del programa EscoLab, l'alumnat realitza un taller experimental amb morter de terra i ciment.

EscoLab és una iniciativa de l'Ajuntament de Barcelona que obre les portes dels laboratoris i dels centres de recerca més capdavanters del país a estudiants de batxillerat i cicles formatius. Ofereix l'oportunitat de fer tallers en instal·lacions reals i dialogar amb els investigadors que treballen en l'avenç de la societat.

Dins d'aquest programa, els nois i les noies de 1r de projectes d'edificació van tenir l'oportunitat de visitar el laboratori de materials de l'Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona (UPC). Allà, hi van realitzar un taller que consistia a experimentar com es comporta un morter de terra, variant les proporcions dels seus components: aglomerat, àrid i aigua.

Els morters emprats en construcció tenen dosificacions i consistències diferents, en funció d'on s'han de col·locar. Per tant, és molt important que els i les estudiants aprenguin a mesurar, dosificar i pastar morters.Logo La Salle

    La Salle Gràcia

  • Plaça del Nord, 14
    08024 Barcelona
  • Telèfon 93 292 21 18


Has trobat aquesta informació a www.lasallegracia.cat/ca/noticies/1466

© 2019 La Salle Gràcia. Tots els drets reservats.