Notícies

Administració de sistemes informàtics en xarxa/Dilluns, 28 de gener de 2019

Visites als laboratoris de xarxes informàtiques de la nostra Universitat - URL

Els alumnes d'Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa visiten els laboratoris de La Salle-URL de manera regular.

Visites als laboratoris de xarxes informàtiques de la nostra Universitat - URL

Els alumnes de segon d'Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa (ASIX) realitzen sortides de manera regular a la Universitat de La Salle-URL per tal d'utilitzar els seus laboratoris en l'assignatura de xarxes. En aquesta assignatura, els alumnes obtenen una visió molt àmplia de la gestió i manteniment d'una infraestructura de xarxa per a Pimes i grans empreses.

A més a més, aquells que vulguin complementar la seva formació en acabar els estudis, disposaran dels coneixements necessaris per obtenir la certificació oficial de CCNA (Cisco), una titulació altament sol·licitada en les empreses tecnològiques.

Aquestes sortides també són una gran oportunitat per observar i tenir un primer contacte amb el món universitari, i poder-se plantejar si en un futur volen ampliar la seva formació cursant un grau.