Notícies

Projectes en edificació/Dilluns, 14 de gener de 2019

Taller sobre automatització domèstica

Els alumnes de primer de Projectes d'Edificació aprenen a programar un sistema automatitzat.

Taller sobre automatització domèstica

Els alumnes de 1r de Projectes d'Edificació van anar a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB) a fer un taller sobre automatització domèstica. L'objectiu de l'activitat era aprendre a programar funcions habituals de la instal·lació lumínica de les parts comunes d'una escala de veïns.

El taller va constar de dues parts: Primer, els alumnes van rebre una breu introducció a les funcions lògiques amb contactes elèctrics i els van explicar com introduir automatismes senzills (també anomenats relés programables). Després, els alumnes van tenir l'oportunitat de provar diversos programes d'aquests dispositius i aprendre com es programa la il·luminació d'una finca.

Una sortida molt interessant, i molt útil per a la futura activitat professional dels alumnes.