Notícies

Projectes en edificació/Dijous, 10 de gener de 2019

Visita d'obra al carrer Pallars

Les visites d'obra permeten als alumnes observar com es duen a terme en un entorn real els processos i conceptes que aprenen a classe.

Visita d'obra al carrer Pallars

Fa unes setmanes els alumnes de segon de Projectes d'Edificació van tenir l'ocasió de fer una visita d'obra en fase d'estructura.

La visita va ser especialment interessant per què els va permetre observar com es construeix l'esquelet de l'edifici i els procediments que se segueixen en la seva execució, així com els materials, eines, mitjans auxiliars i proteccions individuals i col·lectives que intervenen en aquest moment inicial del procés constructiu d'un edifici.

Aquest tipus de visites resulten extremadament útils per a consolidar coneixements, i són de difícil planificació, ja que depenen de les obres de construcció reals que es duen a terme a la ciutat. Agraïm molt, doncs, l'oportunitat de visitar aquesta obra.