Notícies

Projectes en edificació/Dilluns, 21 de març de 2022

Pràctiques d'aixecament topogràfic amb estació total a la UPC

L'alumnat de 1r de Projectes d'Edificació comença un seguit de pràctiques per aprendre a dibuixar mapes topogràfics.

Pràctiques d'aixecament topogràfic amb estació total a la UPC

1r de Projectes d'Edificació ha començat una sèrie de pràctiques de camp on duran a terme totes les fases de realització d'un aixecament topogràfic d'àmbit petit.

L'objectiu és aprendre a fer un plànol topogràfic amb l'ajuda d'una estació total, l'instrument convencional per aquest tipus de feines.

Durant la sortida, l'alumnat ha après la metodologia pràctica d'un aixecament topogràfic i ha dut a terme el procediment d'estacionament de l'aparell, la implantació de bases topogràfiques, la realització de croquis de la zona i la presa de mesures mitjançant radiació dels punts necessaris per a realitzar el plànol.

Posteriorment, a classe, calcularan les coordenades dels punts i dibuixaran el plànol amb un programa de dibuix assistit per ordinador i programari especialitzat de topografia.

En la Formació Professional és essencial que l'aprenentatge no sigui exclusivament teòric: l'alumnat ha de sortir de l'escola amb la capacitat i els coneixements necessaris per a desenvolupar una professió i, per tant, les pràctiques són un dels pilars del procés formatiu.

Volem agrair a l'Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona (EPSEB) i el seu departament d'Enginyeria en Geomàtica i Geoinformació la seva generositat en deixar-nos el material, i als professors Rogelio López i Maria Amparo Rubio, de l'EPSEB, l'atenció i suport durant la realització de l'activitat.