Notícies

Notícies/Dimecres, 2 de febrer de 2022

La Salle Gràcia participa en el programa #AquiProuBullying

Per tal de fer equip en front de l'assetjament escolar i que tothom tingui les eines necessàries per a prevenir, detectar i actuar enfront de possibles casos, l’escola participa en el programa d’innovació pedagògica #AquíProuBullying.

La Salle Gràcia participa en el programa #AquiProuBullying

A La Salle Gràcia treballem per prevenir l’assetjament escolar i per aquest motiu ens vàrem presentar en el programa #AquiProuBullying del Departament d’Educació.

Aquesta tasca és responsabilitat de tothom i requereix treball en equip. A més, també cal que tothom tingui a l’abast els recursos i coneixements necessaris per a contribuir a construir una comunitat lliure de bullying.

Què és #AquíProuBullying?

El programa #AquíProuBullying és un programa d’innovació pedagògica impulsat pel Departament d’Educació que promou la participació de tota la comunitat educativa en la prevenció, detecció i intervenció enfront de l’assetjament escolar. L’alumnat hi té un rol central, ja que actua com a observador i agent actiu en aquesta tasca.

L’objectiu principal és fer que l’escola esdevingui un centre segur i apte per a tothom.

Al llarg de quatre anys (2019-2022), un equip format per docents i alumnes del Cicle Superior de Primària i ESO reben una formació que els proporciona les estratègies i els recursos necessaris per a detectar i gestionar possibles situacions d’assetjament.

A més, treballem la convivència amb l’alumnat de totes les etapes, mitjançant activitats de sensibilització i gestió de conflictes.

Objectius

 • Implicar la comunitat escolar davant els casos d’assetjament.
 • Potenciar el compromís actiu de l’alumnat en la prevenció i detecció dels casos d’assetjament.
 • Fomentar la gestió positiva dels conflictes.
 • Contribuir al desenvolupament personal i social de l’alumnat.
 • Prevenir possibles situacions d’assetjament en el centre educatiu
 • Detectar, intervenir i aturar les situacions d’assetjament escolar.

Línies de treball

El programa #AquíProuBullying obre diverses línies de treball que engloben tots els àmbits de l’escola:

Amb la comunitat educativa

Per tal de prevenir i frenar l’assetjament escolar, cal que tota la comunitat educativa s’impliqui: professorat, alumnat, famílies i personal no docent.

El programa #AquíProuBullying comença amb la formació de l’Equip Impulsor, format per tres membres docents, que reben una formació específica al llarg de dos anys.

A part de l’equip impulsor, treballem per sensibilitzar tota la comunitat educativa de la importància de prevenir i erradicar l’assetjament entre iguals.

Amb l’alumnat

Proporcionar a l’alumnat les eines i valors necessaris perquè construeixin bones dinàmiques de convivència no només és la clau per a formar una comunitat forta i capaç d’evitar les situacions d’assetjament; també és un aprenentatge que els guiarà cap a una adultesa equilibrada, conscient i compromesa amb el seu entorn.

El treball amb l’alumnat se centra en:

 • Sensibilitzar i implicar l’alumnat perquè pugui detectar possibles casos d’assetjament a l’aula.
 • Proporcionar eines i recursos perquè siguin capaços d’aturar els processos d’assetjament mitjançant accions de servei.

L’alumnat de 5è i 6è de primària i tots els cursos d’ESO, a més, compten amb un programa d’activitats específic que els ajuda a comprendre, detectar i actuar en aquest tipus de situacions.

En aquestes activitats, nois i noies treballaran els diversos àmbits de la prevenció de l’assetjament entre iguals:

 1. Aproximació a l'assetjament
 2. Competències socioemocionals
 3. Gestió positiva dels conflictes
 4. Ciberassetjament
 5. Ús segur de les xarxes socials
 6. Com detectar i aturar l'assetjament.

Equips de treball i intervenció

A part de la tasca de sensibilització i prevenció, estem en procés de crear tres equips de treball i intervenció, que tindran una formació i unes tasques específiques dins de la comunitat educativa:

Grup de referència

El grup de referència està format per membres de la comunitat escolar:

 • Un membre de l’equip directiu
 • Un mestre de primària
 • Una professora d’ESO
 • Un representant de les famílies
 • Un professional no docent
 • L’equip de Guaites de 4t d’ESO

L’objectiu d’aquest grup és participar en les tasques d’acompanyament i intervenció en casos d’assetjament.

En el cas de les persones assetjadores, la intervenció sempre anirà a càrrec del personal docent, l’orientador de centre o l’EAP.

6è de Primària: Equips X la convivència

L’alumnat de 6è de primària rep una formació específica perquè esdevingui un “Equip X la Convivència”: un grup implicat i compromès a millorar la convivència del centre.

Els Equips X la convivència tenen la tasca de vetllar, detectar i aturar aquelles accions que dificultin les relacions entre iguals i malmetin la convivència. El seu objectiu principal és reforçar els valors convivencials i ajudar a construir una base que permeti prevenir possibles situacions d’assetjament. S’encarreguen de promoure estratègies de gestió positiva dels conflictes i mesures restauratives per tal d’evitar que els conflictes arribin a esdevenir situacions d’assetjament.

Les funcions dels Equips X la convivència són:

 • Observar i detectar situacions que trenquen la convivència i enregistrar-les
 • Estar atents a companys que necessitin ajuda perquè se senten insegurs, exclosos, amenaçats o agredits
 • Analitzar les situacions conflictives i fer propostes d’intervenció.

4t d’ESO: Servei comunitari GUAITES

Com a part de l’APS, els alumnes de 4t d’ESO reben una formació específica de la qual en sorgeix l’equip de GUAITES, un grup d’alumnes que s’encarregaran de vetllar per la millora de la convivència a l’escola.

Durant el temps que facin el servei comunitari de forma pràctica, els membres de l’equip aprendran recursos i estratègies per a implicar-se, actuar i comprometre’s en la millora de la convivència i en la gestió positiva dels conflictes.

Les seves funcions principals són:

 • Observar fets que puguin derivar en situacions d’assetjament.
 • Estar atents a companys que necessitin ajuda, perquè se senten insegurs, exclosos, amenaçats o agredits.
 • Intervenir davant les situacions que es considerin lleus o moderades.
 • Derivar les situacions que es considerin greus.

Com veieu, el programa #AquíProuBullying treballa per crear un front transversal i comunitari contra l’assetjament escolar. Si tothom sap com detectar els senyals i com actuar en cas de conflicte, erradicar l’assetjament escolar és molt més fàcil.

La diferència ens enriqueix, el respecte ens uneix.