Notícies

Projectes en edificació/Divendres, 19 de novembre de 2021

Visita a una prospecció geotècnica i ambiental

1r de Projectes d'Edificació presencia diverses proves que pemeten conèixer les condicions del terreny per a una futura construcció.

Visita a una prospecció geotècnica i ambiental

Fa uns dies, el grup de 1r de Projectes d'Edificació va fer una visita a una prospecció geotècnica i ambiental que el Centre Català de Geotècnia està duent a terme a l'Hospitalet de Llobregat.

L'alumnat va tenir l'oportunitat de presenciar la realització d'un sondeig de testimoni continu i un assaig SPT. Aquestes proves s'utilitzen per a conèixer en detall les condicions del terreny i es duen a terme en estudis geotècnics, de contaminació de sòls, hidrogeològics, etc. Són essencials per a fer una bona modelització del terreny i poder treure conclusions sobre el seu comportament actual i futur. 

A més a més, també van poder observar un punt de control piezomètric, que és una petita construcció vertical que s'enfonsa en el sòl calcula la fondària fins a trobar aigua. D'aquesta manera permet la mesura del nivell freàtic de manera fàcil.

L'aprenentatge sobre el terreny és clau per a l'alumnat de Projectes d'Edificació, ja que, per a la seva futura professió, els coneixements teòrics s'han de poder adaptar sempre a entorns reals.