Notícies

Integració Social/Dimecres, 12 de maig de 2021

Taller de prevenció i gestió de conflictes per al CFGS d'Integració Social

L'alumnat d'Integració Social participa en un taller de pràctiques restauratives i comunicació no violenta enfocat a prevenir i gestionar possibles conflictes en l'entorn laboral

Taller de prevenció i gestió de conflictes per al CFGS d'Integració Social

Treballar en Integració Social vol dir, sovint, treballar en entorns especialment sensibles amb persones en situació de vulnerabilitat. En aquest context, és imprescindible establir maneres de comunicar-se de la manera més conciliadora i clara possible. A més a més, un/a bon/a professional de la Integració Social, ha de ser capaç de gestionar conflictes o mitjançar en una comunicació hostil.

La Montse Mir, mediadora i facilitadora i fundadora de CMB Mediala, va venir a La Salle Gràcia a conduir un taller de pràctiques restauratives i comunicació no violenta per al nostre alumnat d'Integració Social.

Les pràctiques restauratives són tot un conjunt d'indicadors i protocols que ens permeten detectar, prevenir i resoldre conflictes de manera consensuada entre les parts afectades. El seu objectiu principal és millorar la convivència i les relacions interpersonals, basant-se en tres principis bàsics (atenció als danys, obligacions i responsabilitats de cada part, compromís o participació en el procés de restauració).

La comunicació no violenta, per la seva banda, és un procés de comunicació efectiva i empàtica que es basa en exposar els fets, les situacions o els punts de vista de manera honesta, sense manipulacions ni mal interpretacions. En aquest tipus de comunicació és fonamental expressar-se des del jo i evitar jutjar els altres i les seves manifestacions. Una bona comunicació no violenta permet construir relacions basades en l'empatia, el respecte i la col·laboració. A més a més, permet que les persones involucrades en un conflicte puguin exposar les seves opinions i punts de vista amb l'objectiu de trobar una solució satisfactòria per a tothom.

Gràcies a la dinàmica proposada per la Montse, el nostre alumnat ha pogut posar en pràctica totes dues tècniques i comprovar-ne els resultats. L'activitat, a més, ha servit per a treballar valors com ara la igualtat en la comunicació, l'escolta activa, l'autoconfiança, la responsabilitat compartida i la convivència.

Saber escoltar i saber expressar-se de manera ferma, empàtica i entenedora és fonamental perquè els nostres futurs Tècnics en Integració social tinguin un bon desenvolupament laboral, però també són habilitats que els ajudaran a establir relacions sanes, honestes i empàtiques tant dins com fora de la feina.

Gràcies, Montse per portar tota la teva experiència a les nostres aules!