Notícies

Integració Social/Dimecres, 3 de març de 2021

Projecte Redacta: treballar la comunicació escrita en un entorn professional

Amb aquest projecte transversal, l'alumnat d'Integració Social practica les seves habilitats de redacció.

Projecte Redacta: treballar la comunicació escrita en un entorn professional

Una de les habilitats essencials d'un/a Integrador/a Social és ser capaç de comunicar-se de manera clara, directa, concisa, empàtica i adaptada a les necessitats de la situació, tant de manera verbal com de manera escrita. No és el mateix parlar amb una persona usuària que amb l'administració, i no és el mateix fer una petició que donar una mala notícia.

És per aquest motiu que al Cicle Formatiu d'Integració Social tenim el Projecte Redacta, un projecte transversal que abasta totes les assignatures del cicle, i que té per objectiu millorar les habilitats comunicatives i de redacció del nostre alumnat. A part de l'ortografia o la claredat del missatge, la comunicació escrita requereix, de vegades, uns codis, unes formalitats i una manera específica de dir les coses.

Així doncs, cada quinze dies, i de manera integrada amb el temari d'una assignatura, es proposa a l'alumnat una tasca de redacció aplicada a una situació professional. Per exemple, se'ls pot demanar que escriguin una petició per a valorar el grau de dependència d'una persona, una nota informativa sobre una incidència en un centre de menors, o que expliquin quines competències d'integració han aplicat en una pràctica.

Per tal de fer una bona feina, un professional de la Integració Social necessita, a part d'una bona base formativa, tota una sèrie d'habilitats socials, coneixements culturals i intel·ligència emocional. El Projecte Redacta treballa totes aquestes habilitats complementàries d'una manera directament relacionada al seu futur laboral.