Notícies

Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma/Dimarts, 2 de març de 2021

2n de DAM participa en un Workshop sobre Intel·ligència Artificial

Un taller per a ampliar coneixements i posar en pràctica tècniques de Processament del Llenguatge Natural (NLP)

2n de DAM participa en un Workshop sobre Intel·ligència Artificial

El grup de 2n de Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma ha participat en un Workshop sobre Intel·ligència Artificial en format de repte.

Se'ls va plantejar l'objectiu de crear un algoritme de Processament del Llenguatge Natural (NLP), és a dir, un algoritme capaç d'entendre el llenguatge humà, igual que els que utilitzen Siri o Alexa.

Fent servir Python com a llenguatge de programació, l'alumnat havia d'arribar a crear un classificador de missatges escrits que pogués reconèixer si un text és genuí o maliciós (SPAM).

La jornada, organitzada pel professorat de La Salle Gràcia, oferia l'oportunitat d'explorar aquesta branca professional a tots els alumnes interessats, i alhora els permetia ampliar els coneixements treballats a l'aula i posar-los en pràctica per a obtenir un resultat real.

Un dels objectius principals de La Salle Gràcia és oferir una formació actualitzada i adaptada a les necessitats laborals actuals, i alhora donar resposta als interessos del nostre alumnat. Aquest tipus de tallers d'ampliació són una gran eina per a eixamplar la base de coneixements del nostre alumnat, alhora que els donen l'oportunitat de practicar tot el que han treballat a classe.