Notícies

Comerç internacional/Dimecres, 24 de febrer de 2021

L'alumnat de Comerç Internacional aprèn Design Thinking

Nois i noies aprenen un mètode per a dur a terme projectes de gran envergadura amb èxit.

L'alumnat de Comerç Internacional aprèn Design Thinking

Una de les habilitats necessàries per treballar en Comerç Internacional és la capacitat de dur a terme projectes de gran envergadura de manera organitzada, metòdica i creativa. Per aquest motiu, l'alumnat de Comerç Internacional de La Salle Gràcia aprèn a incorporar tècniques de Design Thinking en les seves dinàmiques de treball.

Què és el Design Thinking?

El Design Thinking és una manera de centrar el pensament cap a la solució d'un problema fent servir eines, components creatius i perspectives pròpies del disseny professional.

Es basa, sobretot, en la descomposició de l'assumpte en petites parts aïllades i manejables, en el treball col·laboratiu i creatiu, i en un enfocament empàtic vers l'usuari o el client, buscant sempre procediments que s'adaptin a la seva realitat, necessitats i recursos.

En el cas del nostre alumnat, nois i noies han iniciat una pràctica que els acompanyarà durant tot el curs, en la qual l'objectiu és investigar com dur a terme la prospecció internacional d'una empresa, com podria ser iniciar el procés exportador a un país en el qual encara no està present.

Abans de començar, però, han dividit el projecte en fases, i el primer pas és seleccionar l'empresa adient: a la fotografia podeu veure com l'alumnat va llistar empreses amb qui voldrien treballar, i les va classificar per sectors d'activitat i característiques.