Notícies

Administració de sistemes informàtics en xarxa/Dimecres, 14 d'octubre de 2020

L'alumnat d'ASIX aprèn a manipular hardware

La classe de 1r d'Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa aprèn a detectar problemes i avaries causats per peces de l'ordinador espatllades o en mal estat.

L'alumnat d'ASIX aprèn a manipular hardware

L'alumnat de primer d'Administració de Sistemes Informàtics en Xarxa, com a part de la seva formació, està fent una sèrie de pràctiques amb dispositius reals: aprenen a obrir els ordinadors, a reconèixer i manipular els seus components, i també a reconèixer com i quan cal obrir-los.

L'objectiu de les pràctiques és que l'alumnat aprengui a detectar possibles problemes físics de l'ordinador que afectin el funcionament dels aparells, de les xarxes o d'alguns programes.

I és que per tal d'administrar de manera eficient una xarxa de sistemes informàtics cal molt més que saber programar i gestionar sistemes. També cal conèixer els dispositius, reconèixer les seves parts i quines funcions compleixen; cal saber relacionar el hardware, és a dir, les peces d'un ordinador, amb els processos que tenen lloc a cada dispositiu i com es connecten entre ells.