Notícies

#JoEmQuedoACasa/Dijous, 4 de juny de 2020

Converses en anglès per a practicar habilitats comunicatives a 2n i 3r d'ESO

L'alumnat de 2n i 3r d'ESO posa a prova tot el que ha après durant el curs en unes classes on la conversa flueix de forma lliure i els obliga a fer servir tots els seus recursos comunicatius.

Converses en anglès per a practicar habilitats comunicatives a 2n i 3r d'ESO


Per a arribar a dominar una llengua, a més d'aprendre'n les normes gramaticals, vocabulari, pronunciació, etc., cal ser capaç d'improvisar: expressar-se de manera espontània i sense seguir les pautes marcades per un exercici. És per això que les classes d'ESO treballen la comunicació a través de la conversa lliure i l'argumentació. Nois i noies tenen l'oportunitat de posar a prova el seu domini de l'anglès en un context real, on es treballen les habilitats i coneixements lingüístics de forma global. A més a més, aquest tipus de pràctica els permet expressar les seves opinions i pensaments, i també practicar les habilitats argumentatives: com s'ha d'enfocar una conversa quan hi ha multiplicitat d'opinions? O quan hi ha punts de vista contraris?

Les classes de 2n d'ESO per exemple, practica a través del joc "Would you rather", on a l'alumnat se'ls presenta una tria que han de justificar: prefereixes ser ric, famós o tenir èxit? Preferiries viatjar molt o tenir molts amics?

A 3r d'ESO, mentrestant, han iniciat un cicle de debats per a treballar l'anglès en un context de conversa al voltant de temes que els resulten interessants. Cada alumne tria un tema sobre el qual es prepara una petita presentació, i després inicien un debat per videoconferència on cadascú exposa els dubtes i punts de vista sobre l'assumpte. Han sortit temes tan interessants com els drets dels animals, la dominació lingüística, o les preferències vitals de cadascú.

L'objectiu principal d'aprendre una llengua és poder-se comunicar, i les habilitats comunicatives es poden practicar en qualsevol idioma!