Notícies

#JoEmQuedoACasa/Dimarts, 2 de juny de 2020

ESO treballa les matemàtiques de la vida quotidiana

L'alumnat d'ESO duu a terme una sèrie d'experiments i exercicis d'observació per a posar en pràctica teories matemàtiques en un entorn quotidià.

ESO treballa les matemàtiques de la vida quotidiana

Aquests dies, nois i noies d'ESO s'estan aproximant a les matemàtiques des d'una perspectiva experiencial. I és que les matemàtiques no existeixen només sobre el paper: el món és ple d'aplicacions pràctiques de conceptes matemàtics! Vet aquí algunes de les activitats que els han acostat a les matemàtiques des d'un punt de vista pràctic:

A 2n d'ESO, per exemple, van posar a prova el teorema de Pitàgores. Només cal dibuixar un triangle rectangle, i tenir a mà una col·lecció de botons, llenties, o pasta de sopa.

Mentrestant, a 3r d'ESO, cada divendres celebren un certamen de fotografia matemàtica: l'alumnat busca exemples d'objectes i recursos que demostren que tot necessita càlculs precisos.

Una de les activitats tradicionals de l'escola relacionada amb les matemàtiques era el concurs Cangur, que aquest any no s’ha pogut celebrar a escala interescolar. Malgrat això, l’alumnat de 4t d’ESO sí que ha participat en una competició interna que ha posat a prova l’enginy i el pensament lògic de tothom.

Experimentar, posar en pràctica i aplicar la teoria a la vida real fa molt més fàcil entendre conceptes que, de vegades, es fan un pèl abstractes, i l'alumnat de secundària ha aprofitat el fet d'estar a casa per a comprovar que és plena d'exemples quotidians i molt clarificadors!