Notícies

Notícies/Dimarts, 31 de març de 2020

La Salle Gràcia no s’atura!

Acaba el mes de març, un mes que ha estat ben diferent del que havíem viscut fins ara, i des de La Salle Gràcia us volem posar al corrent de les accions que estem duent a terme per a mantenir l'activitat educativa.

La Salle Gràcia no s’atura!

Durant les dues últimes setmanes, el nostre professorat ha estat treballant de valent per a adaptar l’activitat docent a les noves circumstàncies. Els nostres objectius principals eren, d’una banda, mantenir l’activitat educativa i garantir que el nostre alumnat rebi una formació adequada malgrat els entrebancs, i de l’altra, acompanyar alumnes i famílies en aquests moments difícils i carregats d’emocions.

Passades aquestes primeres setmanes, des de La Salle Gràcia fem una valoració molt positiva dels resultats que estem obtenint:

El nostre professorat s’ha adaptat en un temps rècord a les noves circumstàncies i ja està treballant a ple rendiment i de forma telemàtica. La plataforma Sallenet és la nostra eina imprescindible, i docents i alumnes la complementen amb videoconferències, correus electrònics, gravació d’àudios i materials audiovisuals i elaboració de materials interactius.

A més, estem molt orgullosos de poder dir que la resposta de l’alumnat i les famílies ha estat fantàstica. La participació de l’alumnat en les activitats i les propostes formatives voreja el 100% en totes les etapes, i la implicació i el compromís de les famílies està fent que tot plegat flueixi de la millor manera possible.

És per això que volem donar les gràcies a totes i tots. En aquests moments en els quals fer pinya és més important que mai, la resposta d’alumnes i famílies ens demostra que junts tenim tota la força necessària per tirar endavant i per ajudar als nostres infants i joves a que també ho facin.

A continuació us fem un petit resum de com s’està encarant l’activitat formativa a cada etapa:

Educació Infantil

L’equip de mestres d’Infantil de La Salle Gràcia ha planificat una sèrie d’activitats i propostes de caràcter lúdic i manipulatiu per poder acompanyar a tots els infants en el seu procés d’aprenentatge:

  • Des de Pastoral se’ls ha fet la proposta de realitzar la reflexió del dia cada matí.
  • Les tutores fan tres propostes cada dia per què els infants puguin repassar els continguts treballats a les classes de manera experimental i manipulativa. L’objectiu és que puguin seguir aprenent, gaudint, jugant i desenvolupant la seva creativitat i imaginació.
  • Cada tutora explica un conte cada nit, i el penja a Sallenet.
  • L’especialista d’anglès envia propostes d’activitats a través d’enllaços amb cançons, vocabulari, i activitats manipulatives per jugar practicant vocabulari en anglès.
  • L’especialista de música envia enllaços amb cançons que han treballat a l’aula. De tant en tant, també envia jocs per fer diferents ritmes, sons….
  • L’especialista de psicomotricitat els va gravar un vídeo amb 10 consells per fer exercici a casa. Aquests exercicis es poden fer extensibles a totes les etapes, i són una manera lúdica de mantenir l’activitat física. A més, va crear un joc de l’oca per realitzar diferents activitats de moviment.

Educació Primària

En el cas de l’educació primària, l’activitat formativa s’està orientant, en primer lloc, a repassar els continguts apresos a classe i donar l’oportunitat a l’alumnat de fixar els coneixements de manera pràctica. En segon lloc, i mitjançant trobades virtuals, activitats interactives i propostes de treball individual, s’està avançant matèria de totes les assignatures, seguint un ritme que garanteixi que l’alumnat pugui fer-ne un seguiment de manera autònoma.

S’ha establert una planificació setmanal i cada dia es proposen dues activitats obligatòries (una de ciències i una altra d’humanitats) i una activitat opcional que nens i nenes realitzen a casa i després entreguen a través de Sallenet.

A més a més, i atès que el suport emocional és de gran importància en aquests moments, tots els tutors mantenen contacte directe amb l’alumnat, tant de manera individual com de manera grupal, a través de correus, missatges de veu i videoconferències.

ESO i batxillerat

En el cas de l’ESO s’estan fent tasques de reforç i ampliació de continguts de totes les matèries. Tots els professors estan posant tasques a Sallenet, on els alumnes poden descarregar-les i fer-les seguint les pautes marcades. A més, hi ha contacte directe amb el tutor, que porta un control dels alumnes que entren a la plataforma i que participen de les diferents activitats proposades.

En el cas de Batxillerat s’està avançant en totes les matèries. Els alumnes estan duent a terme tasques pautades pels professors. El seguiment està sent molt satisfactori. A mesura que avancen els dies anem millorant la comunicació i la tramesa de continguts: classes per videoconferència, vídeos explicatius a Youtube, fòrums de discussió i per a la resolució de dubtes, seguiment dels Treballs de Recerca... A poc a poc anirem introduint noves maneres de fer en els pròxims dies i setmanes. Entre tots estem aprenent a funcionar d’una manera diferent.

Però no només la part acadèmica és important en uns dies com aquests. També els tutors estan al costat de tots aquells alumnes que ho necessiten, guiant, donant ànims i disposats a tot el que calgui. Hem fet arribar als alumnes i a les famílies tota una sèrie de pautes del programa HARA d’educació emocional i interioritat per afrontar una situació tan excepcional. Estem al costat d’alumnes i famílies i continuarem treballant amb ells, dia a dia, per tal de garantir que tot el període d’aïllament sigui el menys traumàtic possible per a tothom.

Cicles Formatius de Grau Superior

A Cicles Formatius hem adaptat el model presencial a online en tan sols dos dies, gràcies a l’experiència que ja té l’equip en el camp d’estudis a distància. Hem substituït les classes presencials per classes a través de videoconferència i realitzem demostracions a través del sistema de compartició de pantalla. En aquesta nova modalitat, mantenim els mateixos horaris que en la formació presencial.

Les notes del semestre s’han lliurat a través de butlletins digitals.

El resultat està sent més que satisfactori, ja que l’assistència a les classes virtuals és massiva i la implicació de l’alumnat és extraordinària, tant en les tasques individuals com en les taques de treball col·laboratiu que es proposen a través dels fòrums.

FP Online

A priori semblava que la modalitat d'FP Online que oferim des de l'escola a la resta de l'estat Espanyol no s'hauria de veure afectada per les circumstàncies actuals, però no ha estat així: el nostre alumnat a distància s'ha vist tan afectat com totes les famílies, tant a nivell de càrrega laboral com familiar i econòmica. Aquest nou escenari ens ha fet modificar certs aspectes d'avaluació per tal d'ajudar als més necessitats i que puguin continuar amb els seus estudis de la millor manera possible i garantint l'aprenentatge significatiu.

Valoració general

Les circumstàncies ens estan exigint solucions creatives, i la comunitat de La Salle Gràcia està demostrant una gran capacitat d’adaptació. La comunicació entre escola i famílies sempre ha estat un pilar bàsic del nostre tarannà, i la cohesió que la família lasal·liana treballa dia a dia ara està donant fruits.

De nou, volem agrair la col·laboració i la gran disponibilitat de totes les persones implicades en l'educació dels nostres infants i joves.

Us desitgem una bona setmana i molta salut a vosaltres i a les vostres famílies en aquests moments tan delicats.

Tots junts ens en sortirem!