Els racons de treball ens permeten organitzar l'aula en petits grups, cadascun dels quals realitza una tasca determinada i diferent.

Racons a educació infantil

Segons el tipus d'activitat alguns racons necessiten ser dirigits pel mestre, mentre que en d'altres els nens/es poden funcionar amb força autonomia.

Els/les mestres portem un control de manera que cada nen/a vagi passant al llarg d'un període de temps (setmana, quinzena...) per tots els diferents racons de treball.

Treballar per racons ens permet dedicar una atenció més individualitzada a cada nen/a, planificant activitats d'aprenentatge adaptades als seus coneixements previs. 

Racons a educació infantil

Aquestes activitats es porten a terme de manera significativa i des d'una vessant constructivista partint dels coneixements dels diferents infants, algunes d'elles es resoldran de manera cooperativa.