Els alumnes sobre les quals intervé el logopeda estan relacionades amb pacients amb problemes:

  • De veu (disfonia, afonia)
  • En l'adquisició del llenguatge (retard, disfàsia)
  • En l'expressió verbal, la pronunciació (disàrtria, dislàlia, diglòssia)
  • De lectura i / o escriptura (dislèxia, disgrafia)
  • En el llenguatge expressiu i / o comprensiu (afàsies)
  • De fluïdesa de la parla (tartamudesa)
  • De respiració, succió, masticació i deglució. El tractament d'aquests problemes se sol anomenar concretament Teràpia Miofuncional i es realitza tant en nadons, com en nens i adultos.

Aquestes intervencions es realizan des de P3 (Infantil) fins a la 6è (Primària)