Educació emocional

Entenem l’educació emocional com la capacitat de controlar i reconèixer els sentiments i emocions propis i dels altres, discriminant-los i fer servir aquesta  informació per guiar el nostre pensament i les nostres accions.

Educació emocional

L’educació de les emocions, pretén donar resposta a necessitats socials que no formen part del currículum acadèmic ordinari.  

Educació emocional

Els objectius que pretenem aconseguir són:

  • Adquirir un millor coneixement de les pròpies emocions.
  • Identificar les emocions dels altres.
  • Desenvolupar l'habilitat de controlar les pròpies emocions.
  • Prevenir els efectes perjudicials de les emocions negatives.
  • Desenvolupar l'habilitat per generar emocions positives.
  • Desenvolupar una major competència emocional.