Desdoblaments

Al llarg de la setmana tots els grups d’infantil gaudeixen d'algunes sessions amb el grup-classe desdoblat.

Les mestres compta amb grups reduïts d'un màxim de 13 alumnes als quals pot dedicar una atenció més individualitzada, incidint en aquells continguts que costa treballar amb la classe sencera.

Aquesta organització permet fer un treball de caire més manipulatiu i portar a terme activitats vinculades a les àrees instrumentals que afavoreixen el desenvolupament de les competències bàsiques.

Reforços

Treballem la diversitat adaptant-nos als diferents ritmes evolutius i de capacitats intel·lectuals de cada nen/a.