Ambients a educació infantil

Els ambients són diferents espais d’aprenentatge, on l’infant es relaciona, es comunica i, a través de diferents propostes, pot observar, experimentar, construir, manipular, inventar i emocionar-se, tot interactuant amb els seus iguals.

Amb els ambients d’aprenentatge pretenem respondre a la necessitat que mostren els infants de jugar i relacionar-se. És una manera de donar resposta als seus interessos i necessitats, tot respectant els diferents ritmes d’aprenentatge.

És un espai d’interacció entre l’alumnat, ja que són grups on es barregen els infants de tota l’etapa i algunes de les activitats cal resoldre-les de manera conjunta. Els infants reflexionen i comparteixen les diferents accions que van duent a terme.

Ambients a educació infantil

El fet de ser una escola d’una sola línia fa que sigui possible barrejar els alumnes dels tres cursos d’infantil i d’aquesta manera la interacció encara ens aporta més riquesa.

Cada ambient està ubicat en un espai diferent i amb una mestra de referència per a cada espai. Una tarda a la setmana, es dedica per treballar aquesta metodologia.

Actualment disposem de quatre ambients: Mans Fines, Joc simbòlic, Experimentació i Art.