Itineraris

Les tres modalitats de batxillerat ofereixen sis itineraris orientats als estudis universitaris i les seves sortides professionals.

Modalitat de ciències i tecnologia

  • Itinerari 1: Ciències
  • Itinerari 2: Tecnologia

Modalitat d'humanitats i ciències socials

  • Itinerari 3: Ciències Socials
  • Itinerari 4: Humanitats

Modalitat d'arts (arts plàstiques, visuals i disseny)

  • Itinerari 5: Arts 1
  • Itinerari 6: Arts 2

Itinerari 1: Ciències.

Orientació Universitària: ESTUDIS BIOSANITARIS: medicina, infermeria, biologia, etc.

En aquesta via les matèries centrals serien les relacionades amb la Biologia i la Química. Les Matemàtiques serien utilitzades com a matèria instrumental i auxiliar.

Batxillerat científic a La Salle Gràcia

Tal com deixa intuir el seu nom, les sortides recomanables d’aquest itinerari es situarien en l’àmbit dels estudis de la branca sanitària (biotecnologia, ciències ambientals, fisioteràpia, infermeria, medecina, biologia, farmàcia, nutrició humana i dietètica ...). També és un itinerari a realitzar per tots els interessats en les ciències experimentals, química, geologia, etc. És un itinerari adient per aquells alumnes que es vulguin encaminar a un Cicle Formatiu de Grau Superior de l’àmbit sanitari.

Itinerari 2: Tecnologia

Orientació Universitària: ESTUDIS TÈCNICS: enginyeria, arquitectura, etc.

Aquesta és la via tecnològica. Les sortides més adequades són determinades carreres tècniques com ara les enginyeries informàtiques, de telecomunicacions, arquitectures tècnica i superior, i la majoria d’enginyeries i enginyeries tècniques. També es pot accedir a Cicles Formatius de Grau Superior de tipus Tècnic.

Itinerari 3: Ciències Socials

Orientació Universitària: ESTUDIS SOCIALS: dret, economia, etc.

Es tracta d’un itinerari vertebrat bàsicament a partir de les matèries de Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials i d’Economia de l’Empresa. Aquesta darrera matèria incorpora molts continguts que fan referència a la vida quotidiana de l’empresa, com ara els referents a comptabilitat o màrqueting.

Les sortides més recomanables d’aquest itinerari són cap a les carreres d’àmbit econòmic i empresarial (economia, administració i direcció d’empreses, ciències empresarials), tot i que el ventall de sortides universitàries que permet és molt més ample.

Itinerari 4: Humanitats

Orientació Universitària: ESTUDIS HUMANÍSTICS: filologia, història, etc.

Aquest seria l’itinerari de lletres pures, orientat a aquells alumnes que volen completar una formació acadèmica orientada a estudis filològics, d’història, etc. El llatí és la matèria principal de l’itinerari, que es completa amb matèries de modalitat d’un sol curs, a més de les dues matèries optatives compartides amb l’especialitat de ciències socials.

Itineraris 5 i 6: Arts

Orientació Universitària: ESTUDIS ARTÍTICS: Belles Arts, etc.

Batxillerat científic a La Salle Gràcia

Itineraris artístics, en els quals es podrien combinar tres matèries de modalitat de 1r curs i tres matèries de modalitat de 2n curs, de tal manera que s’adapti a les necessitats de l’alumne de la millor manera possible. A més, les quatres hores setmanals restants es podrien completar amb una altra matèria de modalitat artística, o bé amb les dues matèries optatives compartides amb la modalitat d’humanitats i ciències socials.