Educació primària (de 6 a 12 anys)

Robòtica

L’assignatura de robòtica es treballa en petit grups a les assignatures de càlcul o informàtica un cop a la setmana. Aquest projecte pretén respondre a les noves necessitats educatives que va imposant l’evolució de la societat, tenint com a objectiu desenvolupar les habilitats tecnològiques dels nostres alumnes.

L’aprenentatge de la robòtica pretén ser un ensenyament transversal, ja que actualment la programació ha esdevingut un nou llenguatge que s’iguala en importància als que treballàvem fins ara: llengua oral i escrita, llenguatge musical, llenguatge audiovisual i artístic i llenguatge o expressió corporal.

Nens llegint a educació infantil

La robòtica és un aprenentatge estimulant i significatiu on els infants interactuen en un procés creatiu amb la tecnologia, on apliquen coneixements de matemàtiques, ciència i art i disseny.

D’altra banda, la robòtica està estretament relacionada amb un altre projecte de la nostra escola, l’aprenentage cooperatiu. Es treballa en equip, superant reptes, dissenyant i presentant els resultats en col·lectivitat.

Aquests objectius s’assoleixen mitjançant el robot KIBO, el qual és un kit robòtic dissenyat per nens de 4 a 7 anys que permet programació tangible sense ordinador i sense necessitat de comprensió lectora. Els nens realitzen programes mitjançant la concatenació de cubs de fusta i pictogrames marcats amb codis de barres a les cares que representen una instrucció.

Nens llegint a educació infantil

KIBO és el resultat de 15 anys de recerca del KinderLab Robòtics de la Tufts University de Boston, una recerca liderada per la Marina Umaschi Bers, investigadora principal de Scratch Junior, i que va ser doctorand de Seyour Papert, professor del MIT, creador del llenguatge LOGO, pioner en el construccionisme i visionari de l’ús de la tecnologia en l’educació.

KIBO potencia el pensament lògico-matemàtic, el pensament computacional, i el pensament divergent i també crea un context social.

Nens llegint a educació infantilLogo La Salle

    La Salle Gràcia

  • Plaça del Nord, 14
    08024 Barcelona
  • Telèfon 93 292 21 18


Has trobat aquesta informació a www.lasallegracia.cat/ca/estudis/primaria/projectes/introduccio-robotica

© 2020 La Salle Gràcia. Tots els drets reservats.