Cicles formatius de grau superior

Àrea tecnològica - Informàtica

Estàs veient la nostra oferta acadèmica de Cicles formatius de l'àrea tecnològica - informàtica

Amb la superació d’un cicle formatiu de grau superior s’obté un títol de tècnic superior o tècnica superior que permet:

 1. Accedir a un treball de tècnic superior o tècnica superior.
 2. Cursar un altre cicle formatiu de grau superior amb convalidacions.
 3. Accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau (les universitats catalanes reconeixen com a assignatures ja cursades els crèdits que s’hagin determinat per a cada estudi universitari).

A La Salle Gràcia estem especialitzats en aquests tipus d’estudi i per tant podem oferir als nostres alumnes:

 • iconUna experiència en el món educatiu de més de 300 anys, 1.000 escoles, 72 Universitats.
 • iconEl prestigi d'una marca educativa d'èxit com La Salle.
 • iconUna educació integral a través de metodologies innovadores i actives.
 • iconOrientació i seguiment professional i personalitzat.
 • iconEmpreses de primer nivell.
 • iconBorsa de treball.
 • iconVinculació directa amb la Universitat Ramon Llull.
 • iconDobles i triples titulacions.
 • iconModalitats d’estudi presencials, semipresencials i en DUAL.
 • iconProfessorat qualificat, professional i en actiu dins les seves pròpies empreses.
 • iconFormació complementaria gratuïta en idiomes.
 • iconEstades a l'estranger.

Cicles formatius d'aquest àrea

Introducció a l'àrea formativa

Introducció a l'àrea

Estàs veient la nostra oferta acadèmica de Cicles formatius de l'àrea tecnològica - informàtica

Administració de sistemes informàtics en xarxa

Administració de sistemes informàtics en xarxa

Et prepara per dissenyar i administrar la ciberseguretat, les xarxes de dades, els servidors i serveis (Cloud Services, Big Data Systems, High Availability...), automatitzar tasques, mantenir el CPD, gestionar BBDD, programar aplicacions (empresarials i web), etc. d'una empresa. A La Salle ho faràs amb garantia, professionalitat i una inserció laboral del 96%. També podràs continuar estudis a la nostra Universitat (Ramon Llull) amb convalidacions o fer el Màster de Ciberseguretat entre d'altres. Estudia en una de les xarxes educatives més grans del món el cicle formatiu de grau superior d'administració de sistemes informàtics en xarxa.

PresencialSemipresencialDualOn line

Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma

Desenvolupament d'aplicacions multiplataforma

Et prepara per dissenyar, mantenir i programar tot tipus d'aplicacions informàtiques, des de aplicacions mòbils (IOS i Android), a videojocs, passant per SW empresarial, multimèdia, d'entreteniment i oci, Web... A La Salle ho faràs amb garantia, professionalitat i una inserció laboral del 96%. També podràs continuar estudis a la nostra Universitat (Ramon Llull) amb convalidacions o fer el màster de programació Web d'Alt Rendiment, Videogames Development, Big Data... entre d'altres. Estudia en una de les xarxes educatives més grans el món el cicle formatiu de grau superior de Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma.

PresencialSemipresencialOn line

Desenvolupament d'aplicacions web

Desenvolupament d'aplicacions web

Et prepara per dissenyar, mantenir i programar tot tipus d'aplicacions Web, aplicacions informàtiques, Sofware Empresarial, Multimèdia... A La Salle ho faràs amb garantia, professionalitat i una inserció laboral del 94%. També podràs continuar estudis a la nostra Universitat (Ramon Llull) amb convalidacions o fer el Màster de Programació Web d'Alt Rendiment, Videogames Development, Big Data... entre d'altres. Estudia en una de les xarxes educatives més grans del món el cicle formatiu de grau superior de Desenvolupament d'Aplicacions Web.

PresencialSemipresencialOn lineLogo La Salle

  La Salle Gràcia

 • Plaça del Nord, 14
  08024 Barcelona
 • Telèfon 93 292 21 18


Has trobat aquesta informació a www.lasallegracia.cat/ca/cfgs/tecnologia

© 2020 La Salle Gràcia. Tots els drets reservats.