Àrea social

Integració social

PresencialSemipresencial

RESERVA AVUI UNA PLAÇA – POQUES PLACES DISPONIBLES !!

¿Vols ser tècnic/a superior i  especialista en el sector dels serveis socials i treballar en centres de dia, centres oberts, centres d’inserció ocupacionals, ajuda domiciliària, centres amb persones amb discapacitat sensorial, física, cognitiva…?

T'agradaria dissenyar projectes d'intervenció social? Et motiva treballar organitzant i supervisant activitats en entitats d’inserció laboral? Vols programar projectes d’infància en risc?

Amb aquest cicle formatiu obtindràs el títol de monitor de lleure de la Fundació Pere Tarrés i podràs treballar en entitats socials, en institucions dependents d'organismes estatals, en ONGs, associacions, fundacions o muntar el teu negoci.

La competència general del títol superior en Integració Social consisteix en programar, organitzar i avaluar les intervencions en integració social, organitzar i supervisar les activitats d'atenció a unitats de convivència, entrenar en persones assistides per tal d’ajudar en l'adquisició d'habilitats d'autonomia personal i social i supervisar activitats d’inserció ocupacional.

Títol en finalitzar els estudis

Tècnic Superior en Integració Social (Publicat al RD 1394/2007, de 29 d'octubre, pel qual s’estableix el títol de Tècnic Superior en Integració Social).

Expedit pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Centre Autoritzat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

Àmbit professional i de treball

Exerciràs la teva tasca professional en empreses del sector dels serveis a les persones i de serveis a la comunitat. El teu treball s’integrarà dins la feina d’un equip multi professional d’atenció i integració social, juntament amb altres professionals.

A més a més, la figura professional del tècnic/a superior en integració social és un perfil en constant evolució que pot desenvolupar ocupacions no especificades clarament en l’actualitat, especialment amb caràcter de comandament intermedi amb responsabilitat sobre un equip de persones.

Sortides professionals

Un titulat o titulada superior en Integració social és un professional polivalent i adaptable a qualsevol tipus de feina en el sector dels serveis socials: administracions, centres de serveis socials, centres d’acolliment, centres d’inserció ocupacional i professional o bé en programes de prevenció i inserció social.

Els estudis capaciten per a les professions que es detallen a continuació:

 • Tècnic/a de programes de prevenció i inserció social.
 • Tècnic/a en d'equipaments residencials.
 • Tècnic/a d'educació especial.
 • Tècnic/a de persones amb discapacitat.
 • Tècnic/a de mobilitat bàsica.
 • Mediador/a ocupacional i/o laboral.
 • Mediador/a comunitari/ària.
 • Mediador/a intercultural.
 • Tècnic/a en ocupació amb suport.
 • Tècnic/a d'acompanyament laboral.
 • Tècnic de rehabilitació psicosocial.

I despres...

Una vegada tinguis el títol superior en Integració Social pots continuar estudiant:

 • Un grau universitari.
 • Un altre cicle formatiu (amb un nombre molt alt de mòduls convalidats).

Més informacióLogo La Salle

  La Salle Gràcia

 • Plaça del Nord, 14
  08024 Barcelona
 • Telèfon 93 292 21 18


Has trobat aquesta informació a www.lasallegracia.cat/ca/cfgs/social/integracio-social

© 2020 La Salle Gràcia. Tots els drets reservats.