Programa

Aquest cicle formatiu capacita per gestionar les operacions comercials de compravenda i distribució de productes i serveis, i organitzar la implantació i animació d’espais comercials segons criteris de qualitat, seguretat i prevenció de riscos (VÍDEO).

Durada

El cicle comprèn 2.000 hores distribuïdes en dos cursos:

1.650
hores de formació a l'escola
&
350
hores de formació en centres de treball.

Horari lectiu

  • Primer curs acadèmic: de 8:00 hores a 14:00 hores
  • Segon curs acadèmic de 15:00 hores a 20:00 hores

Programa d'estudis

Els estudiants que vulguin obtenir el títol de Graduat Superior en gestió de vendes i espais comercials hauran de superar la totalitat dels mòduls que s’indiquen a continuació:

1r curs

Mòduls Hores
Polítiques de màrketing 165
Màrqueting digital 165
Investigació comercial 132
Atenció al client, consumidor i usuari 99
Anglès 132
Gestió econòmica i financera de l’empresa 132
Formació i Orientació Laboral 99

2n curs

Mòduls Hores
Aparadorisme i disseny d’espais 99
Gestió de productes i promocions 99
Tècniques de venda i negociació 99
Organització d’equips de venda 99
Logística 231
Projecte de gestió de vendes i espais comercials 99
Formació en centres de treball 350

S’ofereix també la possibilitat que les persones que així ho desitgin puguin obtenir un certificat únicament d’aquelles unitats formatives que els interessin. Aquesta opció obre la porta a l’enriquiment personalitzat del propi currículum per part de persones amb experiència professional que vulguin renovar i actualitzar una part dels seus coneixements.

Les persones que es vulguin acollir a aquesta fórmula hauran de contactar amb el Cap d’Estudis per tal d’elaborar el seu programa d’estudis personal.

Més informació