Tenim una nova pàgina web!

Per a gestions i informació actualitzada sobre preinscripcions, inscripcions i altres qüestions de La Salle Gràcia, dirigiu-vos a:
https://gracia.lasalle.cat

Àrea empresarial

Estàs veient la nostra oferta acadèmica de Cicles formatius d'Empresa, Comerç i Màrqueting.

Amb la superació d’un cicle formatiu de grau superior s’obté un títol de tècnic superior o tècnica superior que permet:

 1. Accedir a un treball de tècnic superior o tècnica superior.
 2. Cursar un altre cicle formatiu de grau superior amb convalidacions.
 3. Accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau (les universitats catalanes reconeixen com a assignatures ja cursades els crèdits que s’hagin determinat per a cada estudi universitari).

A La Salle Gràcia estem especialitzats en aquests tipus d’estudi i per tant podem oferir als nostres alumnes:

 • iconUna experiència en el món educatiu de més de 300 anys, 1.000 escoles, 72 Universitats.
 • iconEl prestigi d'una marca educativa d'èxit com La Salle.
 • iconUna educació integral a través de metodologies innovadores i actives.
 • iconOrientació i seguiment professional i personalitzat.
 • iconEmpreses de primer nivell.
 • iconBorsa de treball.
 • iconVinculació directa amb la Universitat Ramon Llull.
 • iconDobles i triples titulacions.
 • iconModalitats d’estudi presencials, semipresencials i en DUAL.
 • iconProfessorat qualificat, professional i en actiu dins les seves pròpies empreses.
 • iconFormació complementaria gratuïta en idiomes.
 • iconEstades a l'estranger.

Cicles formatius d'aquest àrea

Introducció a l'àrea formativa

Introducció a l'àrea

Estàs veient la nostra oferta acadèmica de Cicles formatius d'Empresa, Comerç i Màrqueting.

Administració i finances

Administració i finances

Et prepara per organitzar i executar les operacions de gestió, administració i auditoria en els processos comercials, laborals, comptables, fiscals i financers de una empresa, aplicant la normativa i els protocols de qualitat, prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental. A La Salle ho faràs amb garantia, professionalitat i una inserció laboral del 96%. També podràs continuar estudis a la nostra Universitat (Ramon Llull) amb convalidacions o fer Màsters i Postgraus propis. Estudia en una de les xarxes educatives més grans del món el cicle formatiu de grau superior en Administració i finances.

PresencialSemipresencialDualOn line

Comerç internacional

Comerç internacional

¿Vols ser responsable logístic internacional? ¿t'agradaria planificar i gestionar els processos d'importació i exportació, transitaris i l'administració del departament internacional d'una empresa? ¿et motiva gestionar l'expedició de mercaderies internacionals? ¿que tal se't dóna responsabilitzar-te de duanes i transports, el marketing internacional, la comunicació, el business english…? A La Salle ho faràs amb garantia, professionalitat i una inserció laboral del 95%. També podràs continuar estudis a la nostra Universitat (Ramon Llull) amb convalidacions o fer Màsters i Postgraus propis. Estudia en una de les xarxes educatives més grans del món el cicle formatiu de grau superior en Comerç Internacional.

PresencialSemipresencial

Màrqueting i publicitat

Màrqueting i publicitat

¿Vols treballar com a responsable de l'àrea de màrqueting i d'e-commerce? ¿T'agradaria portar les campanyes publicitàries de l'empresa o el departament d'investigació i estudis comercials? ¿I la promoció i publicitació de productes i/o serveis? ¿Et motiva coordinar les accions SEO i SEM? ¿que tal se't dóna dissenyar campanyes publicitàries , estratègies de màrqueting, ser commnunity manager, les relacions públiques…? A La Salle ho faràs amb garantia, professionalitat i una inserció laboral del 92%. També podràs continuar estudis a la nostra Universitat (Ramon Llull) amb convalidacions o fer Màsters i Postgraus propis. Estudia en una de les xarxes educatives més grans del món el cicle formatiu de grau superior en Màrqueting i Publicitat.

PresencialSemipresencialDual

Gestió comercial i màrketing

Gestió comercial i màrketing

¿Vols treballar com a responsable de les estratègies i actuacions comercials d'una empresa? ¿T'agradaria gestionar equips de vendes, dissenyar espais comercials i exercir la professió d'aparadorista? ¿Et motiva elaborar plans d'empresa i ser responsable de l'organització de les compres i l'emmagatzematge de mercaderies? ¿Què tal se't dóna dissenyar estratègies de màrqueting, ser community manager, la investigació de mercats o les relacions públiques? A La Salle ho faràs amb garantia, professionalitat i una inserció laboral del 98%. També podràs continuar estudis a la nostra Universitat (Ramon Llull) amb convalidacions o fer Màsters i Postgraus propis. Estudia en una de les xarxes educatives més grans del món el cicle formatiu de grau superior en Gestió Comercial i Màrqueting, ara conegut com a Gestió de Vendes i Espais Comercials.

PresencialSemipresencialDualAmb contracte

Gestió de vendes i espais comercials

Gestió de vendes i espais comercials

¿Vols treballar com a responsable de les estratègies i actuacions comercials d'una empresa? ¿T'agradaria gestionar equips de vendes, dissenyar espais comercials i exercir la professió d'aparadorista? ¿Et motiva elaborar plans d'empresa i ser responsable de l'organització de les compres i l'emmagatzematge de mercaderies? ¿Què tal se't dóna dissenyar estratègies de màrqueting, ser community manager, la investigació de mercats o les relacions públiques? A La Salle ho faràs amb garantia, professionalitat i una inserció laboral del 98%. També podràs continuar estudis a la nostra Universitat (Ramon Llull) amb convalidacions o fer Màsters i Postgraus propis. Estudia en una de les xarxes educatives més grans del món el cicle formatiu de grau superior en Gestió de Vendes i Espais Comercials.

PresencialSemipresencialDualAmb contracte

Notícies

Els projectes finals dels cicles d'empresa proposen solucions viables a problemes reals

L'alumnat dels cicles d'empresa han elaborat projectes que donen resposta a assumptes de la vida actual i quotidiana en la nostra societat.

dimecres, 2 de juny de 2021
Alumnes de cicles de l’àrea empresarial visiten Lidl Gran Via

Durant la visita van aprendre el funcionament d’un establiment comercial, tant la zona de cara al públic com la part de gestió i organització del negoci.

dimecres, 30 de gener de 2019
Els alumnes d'empresa visiten la Salle Technova.

dilluns, 23 d'octubre de 2017
Els alumnes de cicles formatius de l'àrea empresarial analitzen l'eina líder en E-commerce

dilluns, 3 d'abril de 2017