Notícies

Manifest de l'escola concertada Educar en la Pau i per la Pau

Dimecres, 25 d'octubre de 2017

Acollits al marc de referència de la LEC, sentint-nos part activa del seu Servei d’Educació de Catalunya, les 700 escoles concertades rebutgem les declaracions de diversos representants parlamentaris o del govern de l’Estat entorn un pretès adoctrinament i incitació a l’odi des de les aules escolars i que, alhora, posen en dubte l’acció de la comunitat educativa, afectant especialment la dignitat dels docents. Declaracions que estan ben lluny de la realitat que es viu a les aules de les escoles de Catalunya.

L’escola concertada no ha adoctrinat ningú. Ans al contrari, ha estat un espai de tolerància, d’integració i de llibertat, un espai de renovació pedagògica i d’igualtat d’oportunitats que, si alguna cosa necessita, no són polèmiques que incitin a la confrontació estèril i perjudicial entre les persones, sinó més suport, més reconeixement de la feina feta, un finançament públic adient i més confiança en les persones implicades en el dia a dia de les escoles.

Des de les escoles concertades contemplem amb neguit les mesures adoptades darrerament pel Govern de l’Estat. Volem valorar i defensar el treball fet a les escoles catalanes i el que hem de continuar fent respectant els drets de les persones implicades en l'activitat docent: alumnes, professors i personal d'administració i serveis; els drets dels titulars i de les institucions a definir uns projectes educatius plurals i els drets dels pares i mares a escollir l'escola que volen per als seus fills.

Defensem les escoles de Catalunya i volem continuar treballant en pau i per la pau!

Barcelona, 25 d’octubre de 2017

Agrupació Escolar Catalana Associació Professional Serveis Educatius de Catalunya Confederació de Centres Autònoms d'Ensenyament de Catalunya Federació Catalana de Centres d'Ensenyament de Catalunya Fundació Escola Cristiana de Catalunya Confederació Cristiana d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes de Catalunya Federació d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes d’Escoles LliuresLogo La Salle

    La Salle Gràcia

  • Plaça del Nord, 14
    08024 Barcelona
  • Telèfon 93 292 21 18


Has trobat aquesta informació a www.lasallegracia.cat/noticies/847

© 2018 La Salle Gràcia. Tots els drets reservats.