Notícies

Pràctiques amb Estacions Totals

Dilluns, 19 de febrer de 2018

Els alumnes de Projectes d'Edificació van poder practicar amb estacions totals cedides per l’Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona (UPC).

En aquesta pràctica es realitza el procediment habitual a la hora de realitzar les mesures de camp per a poder fer un aixecament topogràfic. En pràctiques posteriors es completarà la feina calculant les coordenades dels punts mesurats per a finalment dibuixar el plànol resultant.

Per a poder treure el màxim profit d’aquestes classes s’ha minimitzat el número d’alumnes per aparell, establint grups de 3 persones.

Els alumnes han mostrat molt interès i han realitzat una molt bona feina, aconseguint prendre les mesures de camp necessàries per poder dibuixar el plànol de la zona d'estudi.

Cal agrair la bona disposició i l’ajut prestat per el professor Rogelio Lopez Bravo.Logo La Salle

    La Salle Gràcia

  • Plaça del Nord, 14
    08024 Barcelona
  • Telèfon 93 292 21 18


Has trobat aquesta informació a www.lasallegracia.cat/noticies/1041

© 2018 La Salle Gràcia. Tots els drets reservats.