Educació primària (de 6 a 12 anys)

Noves tecnologies

A La Salle Gràcia proporcionem un conjunt d’experiències fora de l’aula que permeten als nostres alumnes diferents maneres d’acostar-se al coneixement i els ofereixen una formació plena. La nostra escola considera el model d’integració de les tecnologies d'accès al coneixement en el currículum com un dels motors de canvi en el sistema educatiu. L’objectiu últim d’aquest projecte és crear entorns d’aprenentatge amb les TAC, integrant-les en totes les àrees, etapes i nivells.

Treballant a classe amb iPad

L’ús generalitzat de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) exigeix noves competències personals, socials i professionals per tal de poder afrontar els canvis constants que imposen els avenços tecnològics en tots els àmbits.

Aquesta revolució imposada per l’omnipresència de les eines TIC afecta també de manera molt especial el món educatiu.

La Llei Orgànica d’Educació (LOE) defineix la competència digital i de tractament de la informació com una de les vuit competències bàsiques per a l’alumnat. La Llei d’Educació de Catalunya (LEC) concreta que entre les funcions del professorat, està la d’utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació, que s’han de conèixer i dominar com a eina metodològica.

Aquestes dues disposicions educatives, estableixen que les tecnologies de la informació i la comunicació són un contingut curricular específic i transversal (competència digital) i també un instrument didàctic bàsic per les diferents àrees i matèries.

Una educació innovadora és aquella que incideix en allò que s’ensenya i en com s’aprèn, que prioritza les ganes d’aprendre, el dret a pensar i a entendre, i que ajuda a despertar el sentit crític de l’alumnat i del professorat.Logo La Salle

    La Salle Gràcia

  • Plaça del Nord, 14
    08024 Barcelona
  • Telèfon 93 292 21 18


Has trobat aquesta informació a www.lasallegracia.cat/estudis/primaria/projectes/noves-tecnologies

© 2020 La Salle Gràcia. Tots els drets reservats.