Educació infantil (de 3 a 6 anys)

Treball per projectes

En el treball per projectes els alumnes parteixen d'un interès concret o d'una curiositat i sovint no sabem ben bé al principi a on es durà el desenvolupament del projecte. Però s'ha de tenir present que en els projectes el més important és el procès en ell mateix que no pas els results obtinguts.

El treball per projectes és una estratègia metodològica integral que es basa a oferir lleres que puguin ajudar als nens i les nenes a pensar, investigar i aprendre dels seus errors i dels seus encerts. Els projectes tenen aplicació en el món real més enllà de l'aula i busquen crear una educació interdisciplinària amb un significat, en comptes de lliçons curtes i aïllades.

Avantatges del treball per projectes

Aquesta metodologia de treball ajuda als alumnes a aprendre, els motiva a descobrir i, el més important, aconsegueixen un aprenentatge significatiu.

El mestre guia els alumnes en la seva descoberta implicant-si tant o més que ells. Estimula els infants i propicia situacions d’aprenentatge que permetin a l’alumne/a avançar i enriquir-se. Proporciona els recursos necessaris perquè siguin ells els que construeixin de manera autònoma els propis coneixements.

El treball per projectes permet que cada infant potenciï les seves capacitats individuals i desenvolupi habilitats per ser competent i resoldre els reptes que se li plantegin. Hem de concebre l’infant com un ésser capaç de pensar, de ser crític i reflexiu.

Aquesta metodologia permet treballar sobre vivències i experiències reals que interessen als infants i que alhora desencadenaran en unes conclusions també reals i per tant difícils d’oblidar.

Cal afegir que els infants troben els projectes divertits i motivadors ja que se’ls plantegen grans reptes que han de resoldre. Ells formen part de manera activa durant tot el procés de planificació: S’organitzen, cerquen la informació, resolen els reptes, treuen conclusions, etcètera.

Com es treballa per projectes?

 1. Es tria un tema..
 2. Es cerquen els coneixements previs, “Què sabem?”.
 3. Es plantegen els temes que es volen descobrir, “Què volem saber?”.
 4. Es comença a buscar informació per resoldre els reptes plantejats.
 5. Es crea un mapa conceptual o índex de treball. Es reflexiona contínuament sobre el “què hem après” i “com ho hem après”.
 6. Es posa en comú els aprenentatges realitzats i es va construint una xarxa de continguts.
 7. Al llarg del projecte van sorgint contínuament nous temes per descobrir.
 8. Es fa una clausura del projecte, pot ser una xerrada conjunta entre famílies i alumnes, la visualització d’un vídeo, una exposició de la feina i murals realitzats al llarg del projecte, etcètera.

Com s'evalua per projectes?

Cal avaluar l’infant de manera individual perquè cada infant parteix d’uns coneixements previs diferents i haurà viscut el projecte de manera diferent:

 • Avaluació inicial: Just al triar el tema del projecte avaluem els coneixements previs de l’alumne/a, el “Què sabem?” Es pot fer de manera oral, amb un dibuix, redactant un text lliure…
 • Avaluació continuada: Tindrem en compte els nous aprenentatges que va adquirint l’alumne/a i la seva actitud. Al llarg del projecte avaluarem diferents aspectes: activitats dutes a terme per l’alumne/a, la seva actitud i participació, els seus progressos, etcètera.
 • Avaluació final: Constatarem com l’alumne/a ha connectat els coneixements previs i els adquirits, com l’infant té consciència del què ha après. No cal fer-ho només en format d’examen sinó que es pot donar un full en blanc i demanar als nens que dibuixin i escriguin el que han après. D’aquesta manera pots veure clar quantes coses han après i si han connectat correctament la informació.Logo La Salle

  La Salle Gràcia

 • Plaça del Nord, 14
  08024 Barcelona
 • Telèfon 93 292 21 18


Has trobat aquesta informació a www.lasallegracia.cat/estudis/infantil/projectes-infantil/treball-projectes

© 2019 La Salle Gràcia. Tots els drets reservats.