Administració de sistemes informàtics en xarxa (doble titulació)

Programa

El cicle formatiu de grau superior d'administració de sistemes informàtics en xarxa et prepara per dissenyar i administrar la ciberseguretat, les xarxes de dades, els servidors i serveis (Cloud Services, Big Data Systems, High Availability...), automatitzar tasques, mantenir el CPD, gestionar BBDD, programar aplicacions (empresarials i web), etc. d'una empresa. A La Salle ho faràs amb garantia, professionalitat i una inserció laboral del 96%. També podràs continuar estudis a la nostra Universitat (Ramon Llull) amb convalidacions o fer el Màster de Ciberseguretat entre d'altres. Estudia en una de les xarxes educatives més grans del món.

ELS PRIMERS EN FER LA RESERVA TENEN LA PLAÇA GARANTIDA !!!

Administració de sistemes informàtics en xarxa es pot cursar en les modalitats presencial, semipresencial, dual i online (VÍDEO).

Durada

El cicle comprèn 2.000 hores distribuïdes en dos cursos:

1.683
hores de formació a l'escola
&
317
hores de formació en centres de treball.

Horari lectiu

  • Primer curs acadèmic: de 8:00 hores a 14:00 hores
  • Segon curs acadèmic de 15:00 hores a 20:00 hores

Programa d'estudis

Els estudiants que vulguin obtenir el títol de tècnic superior en administració de sistemes informàtics en xarxa hauran de superar la totalitat dels mòduls que s’indiquen a continuació:

1r curs

Mòduls Hores
Implantació de sistemes operatius 231
Gestió de bases de dades 165
Programació bàsica 165
Llenguatges de marques i sistemes de gestió empresarial 99
Administració de SGBD 99
Formació i orientació laboral 99
Empresa i iniciativa emprendora 66

2n curs

Mòduls Hores
Fonaments de maquinari 99
Administració de sistemes operatius 132
Planificació i administració de xarxes 165
Serveis de xarxa i Internet 99
Implantació d'aplicacions web 66
Seguretat i alta disponibilitat 99
Projecte d'Administració de sistemes informàtics en xarxa 99
Formació en centres de treball 317

S’ofereix també la possibilitat que les persones que així ho desitgin puguin obtenir un certificat únicament d’aquelles unitats formatives que els interessin.

Metodologia FLIPPED CLASSROOM

Mai has vist un mètode d’aprenentatge com el nostre, un sistema basat en l’alumne, on les classes es fan de forma invertida Flipped Classroom. Un sistema ple de recursos per maximitzar i personalitzar l'aprenentatge. Vine a La Salle i coneix aquest mètode innovador i els seus resultats, et sorprendran!!

També utilitzem altres metodologies actives d'aprenentatge: Scape Room, Hackathon, Gamificació, RolePlay, Design Thinking, Treball per Projectes, Treball Cooperatiu i Col·laboratiu...

Tecnologia

A La Salle fomentem molt les Soft Skills i l'ús de la tecnologia empresarial actual:

Administració de sistemes informàtics

Alguns continguts
Windows Client/Server, Ubuntu Client/Server, Bash, Batch, Subnetting, VLSM, LPI, OsTicket, Instal·lacions desateses, RAID, VirtualBox...
VMWare ESXI (virtualització nivell 1), Blade Servers, Docker, Kubernetes, Migrate/Clone Systems, CCNA...
Integració de sistemes amb raspberry Pi & Arduino, SAMBA, Compartició de recursos entre sistemes heterogenis, Active Directory, Gestió Remota (VNC, escriptori remot, ssh)...
Serveis: DNS DHCP, Web, Exchange, FTP, Chat, Streaming video & audio...

Administració de sistemes informàtics

Alguns continguts
Kali Linux, Nmap, p0f, JhonTheRipper, Attack Scenarios, Metasploit, Reverse Shell, Firewalls/Iptables, VPN, Proxy...
HTML5, CCS3, Javascript, Webs Responsive, Visual Studio Code, XPath, XQuery, DTD, JSON, ERP amb ODOO, PHP, CMS (Wordpress)...
Java, Python, POO, InteliJ, Pensament Computacional i Algorísmica, Diagrames de Flux, Debugging, Sockets...
Disseny i Seguretat en BBDD, MySQL, Oracle, MongoDB, PL/SQL, phpMyAdmin, XAMPP, BBDD Relacionals, No Relacionals y Orientades a Objectes...

Més informacióLogo La Salle

    La Salle Gràcia

  • Plaça del Nord, 14
    08024 Barcelona
  • Telèfon 93 292 21 18


Has trobat aquesta informació a www.lasallegracia.cat/cfgs/tecnologia/administracio-sistemes/programa-as

© 2020 La Salle Gràcia. Tots els drets reservats.