Integració social

Programa

Aquest cicle capacita l’alumne per programar, organitzar, implementar i avaluar les intervencions d’integració social aplicant estratègies i tècniques específiques, promovent la igualtat d’oportunitats, actuant en tot moment amb una actitud de respecte cap a les persones destinatàries i garantint la creació d’entorns segurs tant per a les persones destinatàries com per el/la professional.

Durada

El cicle comprèn 2.000 hores distribuïdes en dos cursos:

1.617
hores de formació a l'escola
&
383
hores de formació en centres de treball.

Horari lectiu

  • Primer curs acadèmic: de 8:00 hores a 14:00 hores
  • Segon curs acadèmic de 15:00 hores a 20:00 hores

Programa d'estudis

Els estudiants que vulguin obtenir el títol de tècnic superior en integració social hauran de superar la totalitat dels mòduls que s’indiquen a continuació:

1r curs

Mòduls Hores
Context de la intervenció social 132
Metodologia de la intervenció social 132
Promoció de l’autonomia personal 198
Atenció a unitats de convivència 66
Suport a la intervenció educativa 99
Mediació comunitària 132
Empresa i iniciativa emprenedora 66
Formació i orientació laboral 99

2n curs

Mòduls Hores
Inserció sociolaboral 198
Sistemes augmentatius i alternatius de comunicació 132
Atenció a unitats de convivència 99
Habilitats socials 132
Primers auxilis 66
Projecte d'Inserció Social 66
Formació en centres de treball 383

S’ofereix també la possibilitat que les persones que així ho desitgin puguin obtenir un certificat únicament d’aquelles unitats formatives que els interessin. Aquesta opció obre la porta a l’enriquiment personalitzat del propi currículum per part de persones amb experiència professional que vulguin renovar i actualitzar una part dels seus coneixements.

Les persones que es vulguin acollir a aquesta fórmula hauran de contactar amb el Cap d’Estudis per tal d’elaborar el seu programa d’estudis personal.

Més informacióLogo La Salle

    La Salle Gràcia

  • Plaça del Nord, 14
    08024 Barcelona
  • Telèfon 93 292 21 18


Has trobat aquesta informació a www.lasallegracia.cat/cfgs/social/integracio-social/programa-is

© 2020 La Salle Gràcia. Tots els drets reservats.