Àrea social

Integració social

PresencialSemipresencial

Amb aquest cicle formatiu obtindràs el títol de monitor de lleure de la Fundació Pere Tarrés i podràs treballar en organitzacions empresarials, en institucions dependents d'organismes estatals, en ONGs, associacions, fundacions o muntar el teu negoci.

¿Vols ser tècnic especialista en el sector dels serveis socials (acolliment, centres d'inserció ocupacional, ajut a domicili i residencials, educadors de persones amb discapacitat, treballador familiar, tècnic en mobilitat bàsica...)?

¿T'agradaria fer programes d'intervenció social? ¿Et motiva dissenyar programes de prevenció i inserció social? ¿Que tal se't dóna fer programes d'inserció de persones en risc de marginació social?

La competència general del títol superior en Integració Social consisteix programar, organitzar i avaluar les intervencions en integració social, organitzar i supervisar les activitats d'atenció a unitats de convivència, i entrenar l'assistit en l'adquisició d'habilitats d'autonomia personal i social.

Títol en finalitzar els estudis

Tècnic Superior en Integració Social (Publicat al RD 1394/2007, de 29 d'octubre, pel qual s’estableix el títol de Tècnic Superior en Integració Social).

Expedit pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Centre Autoritzat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

Àmbit professional i de treball

Aquest professional exerceix la seva tasca professional en empreses del sector dels serveis a les persones i de serveis a la comunitat. Fan mediació comunitària, inserció ocupacional i laboral o promoció d'igualtat d'oportunitats, entre d'altres àmbits.

En general, el teu treball s’integrarà dins la feina d’un equip multiprofessional d’atenció i integració social, juntament amb altres professionals de nivell superior. A més a més, la figura professional del tècnic superior en integració social és un perfil en constant evolució que pot desenvolupar ocupacions no especificades clarament en l’actualitat, especialment amb caràcter de comandament intermedi amb responsabilitat sobre un equip de persones.

Sortides professionals

Un titulat superior en Integració social és un professional polivalent i adaptable a qualsevol tipus de feina en el sector dels serveis socials: administracions, centres de serveis socials, centres d’acolliment, centres d’inserció ocupacional i professional o bé en programes de prevenció i inserció social.

Podràs treballar com a educador de persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial, com a tècnic en programes d’ajut a domicili, en programes de prevenció i inserció de persones en risc de marginació social, i en programes d’inserció ocupacional.

Els estudis capaciten per a les professions que es detallen a continuació:

 • Tècnic/a de programes de prevenció i inserció social.
 • Educador/a d'equipaments residencials de tipus diversos.
 • Treballador/a familiar.
 • Auxiliar de tutela.
 • Tècnic/a en integració social.
 • Educador/a d'educació especial.
 • Monitor/a de persones amb discapacitat.
 • Tècnic/a de mobilitat bàsica.
 • Mediador/a ocupacional i/o laboral.
 • Mediador/a comunitari/ària.
 • Mediador/a intercultural.
 • Tècnic/a en ocupació amb suport.
 • Tècnic/a d'acompanyament laboral.
 • Monitor/a de rehabilitació psicosocial.

I despres...

Una vegada tinguis el títol superior en Integració Social pots continuar estudiant:

 • Un grau universitari.
 • Un altre cicle formatiu (amb un nombre molt alt de mòduls convalidats).

Més informacióLogo La Salle

  La Salle Gràcia

 • Plaça del Nord, 14
  08024 Barcelona
 • Telèfon 93 292 21 18


Has trobat aquesta informació a www.lasallegracia.cat/cfgs/social/integracio-social

© 2018 La Salle Gràcia. Tots els drets reservats.