Educació Infantil

Programa

PresencialSemipresencial

Aquest cicle capacita l’alumne per a programar, intervenir educativament i avaluar programes d’atenció a la infància, aplicant mètodes d’ensenyament i aprenentatge que afavoreixin el desenvolupament autònom dels infants de zero a sis anys i organitzant els recursos adequats.

Durada

El cicle comprèn 2.000 hores distribuïdes en dos cursos:

1.617
hores de formació a l'escola
&
383
hores de formació en centres de treball.

Horari lectiu

  • Primer curs acadèmic: de 8:00 hores a 14:00 hores
  • Segon curs acadèmic de 15:00 hores a 20:00 hores

Programa d'estudis

Els estudiants que vulguin obtenir el títol de tècnic superior en educació infantil hauran de superar la totalitat dels mòduls que s’indiquen a continuació:

1r curs

Mòduls Hores
Didàctica de l’educació infantil 231
Autonomia personal i salut infantil 132
El joc infantil i la seva metodologia 198
Desenvolupament cognitiu i motriu 165
Desenvolupament sòcioafectiu 99
Empresa i iniciativa emprendora 66
Formació i orientació laboral 99

2n curs

Mòduls Hores
Intervenció amb famílies i atenció als infants en risc social 132
Expressió i comunicació 198
Habilitats socials 132
Primers auxilis 66
Projecte d'Ensenyament Infantil 99
Formació en centres de treball 383

S’ofereix també la possibilitat que les persones que així ho desitgin puguin obtenir un certificat únicament d’aquelles unitats formatives que els interessin. Aquesta opció obre la porta a l’enriquiment personalitzat del propi currículum per part de persones amb experiència professional que vulguin renovar i actualitzar una part dels seus coneixements.

Les persones que es vulguin acollir a aquesta fórmula hauran de contactar amb el Cap d’Estudis per tal d’elaborar el seu programa d’estudis personal.

Més informacióLogo La Salle

    La Salle Gràcia

  • Plaça del Nord, 14
    08024 Barcelona
  • Telèfon 93 292 21 18


Has trobat aquesta informació a www.lasallegracia.cat/cfgs/social/educacio-infantil/programa-ei

© 2020 La Salle Gràcia. Tots els drets reservats.