Àrea social

Educació Infantil

PresencialSemipresencial

RESERVA AVUI UNA PLAÇA – POQUES PLACES DISPONIBLES !!

¿Vols ser especialista en educació infantil i com a educadors o educadores de suport als mestres de P3?

¿T'agradaria fer programes específics de treball amb infants (0-6 anys) en situació de risc social, o en serveis i recursos de suport familiar, seguint les directrius d'altres professionals?

¿Et motiva dissenyar activitats d'oci i temps de lleure infantil amb infants de 0 a 6 anys a ludoteques, cases de cultura, biblioteques, centres educatius, d'oci, casals infantils i esplais, cases de colònies, granges escola, i altres equipaments del sector?

¿Que tal se't dóna fer d'animador/animadora d'activitats adreçades a infants (0-6 anys) en l'àmbit del turisme i de l'hostaleria: hotels, platges, complexos turístics, estacions d'esquí i altres equipaments del sector?

Amb el cicle formatiu en Educació Infantil obtindràs també el títol de monitor de lleure de la Fundació Pere Tarrés i podràs treballar en centres de titularitat privada, en institucions dependents d'organismes estatals o muntar el teu negoci.

La competència general d'aquest cicle formatiu en Educació Infantil consisteix a dissenyar, implementar i avaluar projectes i programes educatius d'atenció a la infància en el primer cicle en educació infantil en l'àmbit formal, d'acord amb la proposta pedagògica elaborada per un Mestre amb l'especialització en educació infantil o títol de grau equivalent, ia tota l'etapa en l'àmbit no formal, generant entorns segurs i en col·laboració amb altres professionals i amb les famílies.

Títol en finalitzar el cicle formatiu en Educació Infantil

Tècnic Superior en Educació Infantil (Publicat al RD 1394/2007, de 29 d'octubre, pel qual s’estableix el títol de Tècnic Superior en Educació Infantil).

Expedit pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Centre Autoritzat pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

Àmbit professional i de treball

El titulat o la titulada en el cicle formatiu en Educació Infantil exerceix la seva activitat en escoles públiques o privades, sempre sota la supervisió d’un mestre o d’una mestra com a educadors en les institucions dependents d’organismes estatals o autonòmics i locals, i en centres de titularitat privad. En institucions o programes de treball amb infants fins els sis anys, en situació de risc social. També en establiments d'hosteleria, platges, complexos turístics, estacions d'esquí i altres equipaments.

Sortides professionals

Educadors infantils en el primer cicle en educació infantil, sempre sota la supervisió d’un mestre o d’una mestra com a educadors en les institucions dependents d’organismes estatals o autonòmics i locals, i en centres de titularitat privada.

Tècnics especialistes en educació infantil, com a educadors o educadores de suport als mestres de primer curs del segon cicle de l’educació infantil.

Educadors en institucions i/o en programes específics de treball amb infants (0-6 anys) en situació de risc social, o en serveis i recursos de suport familiar, seguint les directrius d’altres professionals.

Educadors en programes d’oci i temps de lleure infantil amb infants de 0 a 6 anys: ludoteques, cases de cultura, biblioteques, centres educatius, d’oci, casals infantils i esplais, cases de colònies, granges escola, i altres equipaments del sector.

Animadors d’activitats adreçades a infants (0-6 anys) en l’àmbit del turisme i de l’hostaleria: hotels, platges, complexos turístics, estacions d’esquí i altres equipaments del sector.

 • Educador o educadora infantil en primer cicle en educació infantil.
 • Educador o educadora en institucions i / o programes específics de treball amb menors (0-6 anys) en situació de risc social, o en mitjans de suport familiar.
 • Educador o educadora en programes d'oci i temps lliure infantil amb menors de 0 a 6 anys: ludoteques, cases de cultura, biblioteques, centres educatius, d'oci, granges escola, etc.

I despres...

Una vegada finalitzat el cicle formatiu en Educació Infantil pots continuar estudiant:

 • Un grau universitari.
 • Un altre cicle formatiu (amb un nombre alt de mòduls convalidats).

Més informacióLogo La Salle

  La Salle Gràcia

 • Plaça del Nord, 14
  08024 Barcelona
 • Telèfon 93 292 21 18


Has trobat aquesta informació a www.lasallegracia.cat/cfgs/social/educacio-infantil

© 2020 La Salle Gràcia. Tots els drets reservats.