Programa

Aquest cicle formatiu capacita per gestionar les operacions comercials de compravenda i distribució de productes i serveis, i organitzar la implantació i animació d’espais comercials segons criteris de qualitat, seguretat i prevenció de riscos.

Durada

El cicle comprèn 2.000 hores distribuïdes en dos cursos:

1.650
hores de formació a l'escola
&
350
hores de formació en centres de treball.

Horari lectiu

  • Primer curs acadèmic: de 8:00 hores a 14:00 hores
  • Segon curs acadèmic de 15:00 hores a 20:00 hores

Programa d'estudis

Els estudiants que vulguin obtenir el títol de Graduat Superior en gestió comercial i màrqueting hauran de superar la totalitat dels mòduls que s’indiquen a continuació:

1r curs

Mòduls Hores
Gestió econòmica i financera de l’empresa 132
Investigació comercial 132
Polítiques de màrqueting 165
Anglès 132
Màrqueting digital 165
Atenció al client, consumidor i usuari 99
Formació i Orientació Laboral 99

2n curs

Mòduls Hores
Aparadorisme i disseny d’espais comercials 99
Gestió de productes i promocions en el punt de venda 99
Logística d’aprovisionament 99
Logística d’emmagatzematge 132
Organització d’equips de venda 99
Tècniques de venda i negociació 99
Projecte de gestió de vendes i espais comercials 99
Formació en centres de treball 350

S’ofereix també la possibilitat que les persones que així ho desitgin puguin obtenir un certificat únicament d’aquelles unitats formatives que els interessin. Aquesta opció obre la porta a l’enriquiment personalitzat del propi currículum per part de persones amb experiència professional que vulguin renovar i actualitzar una part dels seus coneixements.

Les persones que es vulguin acollir a aquesta fórmula hauran de contactar amb el Cap d’Estudis per tal d’elaborar el seu programa d’estudis personal.Logo La Salle

    La Salle Gràcia

  • Plaça del Nord, 14
    08024 Barcelona
  • Telèfon 93 292 21 18


Has trobat aquesta informació a www.lasallegracia.cat/cfgs/empresa/gestio-comercial/programa-gc

© 2019 La Salle Gràcia. Tots els drets reservats.