Projectes en edificació

Programa

Permet al futur professional elaborar la documentació tècnica de projectes d’edificació, realitzar replantejaments d’obra i gestionar el control documental per a la seva execució, respectant la normativa vigent i les condicions establertes de qualitat, seguretat i medi ambient.

Durada

El cicle comprèn 2.000 hores distribuïdes en dos cursos:

1.650
hores de formació a l'escola
&
350
hores de formació en centres de treball.

Horari lectiu

  • Primer curs acadèmic: de 8:00 hores a 14:00 hores
  • Segon curs acadèmic de 15:00 hores a 20:00 hores

Programa d'estudis

Els estudiants que vulguin obtenir el títol de Graduat Superior en Projectes d’Edificació hauran de superar la totalitat dels mòduls que indiquen a continuació:

1r curs

Mòduls Hores
Representacions de construcció 321
Replanteigs de construcció 99
Instal·lacions en edificació 99
Eficiència energètica en edificació 66
Estructures de construcció 132
Disseny i construcció d’edificis 165
Formació i orientació laboral 99
Empresa i iniciativa emprenedora 66

2n curs

Mòduls Hores
Amidaments i valoracions de construcció 99
Planificació de construcció 132
Desenvolupament de projectes d’edificació residencial 264
Desenvolupament de projectes d’edificació no residencial 165
Projecte en edificació 33
Formació en centres de treball 350

Més informacióLogo La Salle

    La Salle Gràcia

  • Plaça del Nord, 14
    08024 Barcelona
  • Telèfon 93 292 21 18


Has trobat aquesta informació a www.lasallegracia.cat/cfgs/arquitectura/projectes-edificacio/programa-edificacio

© 2017 La Salle Gràcia. Tots els drets reservats.