Educació infantil (de 3 a 6 anys)

Racons de treball

Organitzats en grups reduïts, els nens i nenes aprenen a treballar en equip, a col·laborar i a compartir coneixements. Els racons també potencien la seva iniciativa i el sentit de la responsabilitat.

Els racons de treball ens permeten organitzar l'aula en petits grups, cadascun dels quals realitza una tasca determinada i diferent.

Racons a educació infantil

Segons el tipus d'activitat alguns racons necessiten ser dirigits pel mestre, mentre que en d'altres els nens/es poden funcionar amb força autonomia.

Els/les mestres portem un control de manera que cada nen/a vagi passant al llarg d'un període de temps (setmana, quinzena...) per tots els diferents racons de treball.

Treballar per racons ens permet dedicar una atenció més individualitzada a cada nen/a, planificant activitats d'aprenentatge adaptades als seus coneixements previs. 

Racons a educació infantil

Aquestes activitats es porten a terme de manera significativa i des d'una vessant constructivista partint dels coneixements dels diferents infants, algunes d'elles es resoldran de manera cooperativa.Logo La Salle

    La Salle Gràcia

  • Plaça del Nord, 14
    08024 Barcelona
  • Telèfon 93 292 21 18


Has trobat aquesta informació a www.lasallegracia.cat/ca/estudis/infantil/proposta-pedagogica/racons-de-treball

© 2020 La Salle Gràcia. Tots els drets reservats.